Energetika, Slovenija, september 2021

Neto proizvodnja električne energije v septembru 2021 manjša kot v septembru 2020

Proizvodnja električne energije se je v septembru 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala, oskrba z energenti pa povečala.

  • 25. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v septembru 2021 manjša, uvoz večji kot v septembru 2020

Neto proizvodnja električne energije je septembra 2021 znašala 998 GWh in se je glede na avgust 2021 zmanjšala za 25 %, glede na september 2020 pa za 28 %.

V primerjavi s septembrom 2020 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah septembra 2021 za 52 % manjša, v termoelektrarnah za 36 % manjša in v jedrski elektrarni za 2 % manjša.

Poraba električne energije se je v septembru 2021 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 2 % in je znašala 1.035 GWh. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bila poraba električne energije v septembru 2021 za 6 % manjša.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi manjša poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako septembra 2021 za 36 % manjša kot septembra 2020.

Septembra 2021 smo uvozili 810 GWh, izvozili pa 750 GWh električne energije. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bil uvoz za 55 % večji in izvoz za 5 % manjši.


Porast oskrbe z energenti v septembru 2021 tako glede na prejšnji mesec kot tudi glede na september 2020

V septembru 2021 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri rjavem premogu in lignitu, motornem bencinu in pri petrolejskem gorivu za reaktivne motorje. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 22 %, 11 %, in 5 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 104 %, drugimi naftnimi proizvodi za 32 %, črnim premogom in antracitom za 24 %, utekočinjenim naftnim plinom za 23 %, in zemeljskim plinom za 9 %.

V primerjavi s septembrom 2020 pa se je oskrba z ekstra lahkim kurilnim oljem povečala za 97 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 61 %, drugimi naftnimi proizvodi za 24 % in motornim bencinom za 6 %.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, september 2021
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, september 2021
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
IX
2020
VIII
2021
IX
2021
IX2021
IX2020
IX2021
VIII2021
GWhindeks
Proizvodnja na pragu - skupaj1.3941.3289987275
  od tega hidroelektrarne4814042314857
  od tega termoelektrarne3913882516465
  od tega jedrska elektrarna4945024869897
Uvoz521543810155149
Izvoz7867797509596
Razpoložljiva električna energija1.1011.0591.0359498
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
IX
2020
VIII
2021
IX
2021
IX2021
IX2020
IX2021
VIII2021
indeks
Črni premog in antracit (t)1.01178597697124
Koks (t)1.7851.6191.67594103
Rjavi premog in lignit (t)274.202306.194237.7918778
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.1374.8205.91196123
Motorni bencin, neosvinčen (t)34.79141.46636.71110689
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)6691.1341.07816195
Dizelsko gorivo (t)120.168124.239124.149103100
Kurilno olje, ekstra lahko (t)9.5999.23918.879197204
Drugi naftni proizvodi (t)10.89410.27213.526124132
Zemeljski plin (1.000 Sm3)56.91047.78052.30892109
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.