Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, avgust 2021

Povprečna bruto plača za avgust 2021 za 2,1 % nižja od plače za julij 2021

Povprečna bruto plača za avgust 2021 je znašala 1.900,43 EUR; od plače za julij 2021 je bila nižja, nominalno za 2,1 %, realno pa za 2,2 %. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

  • 22. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna plača za avgust 2021 nižja od plače za julij 2021

Povprečna bruto plača za avgust 2021 je znašala 1.900,43 EUR in je bila nominalno za 2,1 %, realno pa za 2,2 % nižja od bruto plače za julij 2021. Povprečna neto plača za avgust 2021 pa je znašala 1.228,05 EUR in je bila nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,8 % nižja od neto plače za julij 2021.

Povprečna plača za avgust 2021 nižja od plače za julij 2021 le v javnem sektorju

Povprečna bruto plača za avgust 2021 se je v primerjavi s plačo za julij 2021 znižala le v javnem sektorju, in sicer za 7,0 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 9,4 %), medtem ko je bila v zasebnem sektorju za 0,9 % višja.

Povprečna plača za avgust 2021 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača za avgust 2021 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.864,67 EUR). V tej dejavnosti se je povprečna bruto plača za avgust 2021 (v primerjavi s plačo za julij 2021) tudi najbolj zvišala (za 8,5 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil).

Po drugi strani pa se je povprečna bruto plača za avgust 2021 (v primerjavi s plačo za julij 2021) najbolj znižala v dejavnosti izobraževanje (za 16,0 %).

Povprečna plača za avgust 2021 višja od slovenskega povprečja v osrednjeslovenski statistični regiji in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija

Povprečna bruto plača za avgust 2021 je bila višja od slovenskega povprečja v osrednjeslovenski statistični regiji (za 9,6 %) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 9,1 %). Najnižjo povprečno bruto plačo za avgust 2021 pa so imeli v primorsko-notranjski statistični regiji (znašala je 1.670,04 EUR in je bila za 12,1 % nižja od slovenskega povprečja).

Podrobneje razčlenjeni podatki o povprečnih mesečnih plačah za avgust 2021 so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2021
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2021
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VIII 2021Ø I-VIII 2021Ø VI-VIII 2021VIII 2021
VII 2021
VIII 2021
VIII 2020
Ø I-VIII 2021
Ø I-VIII 2020
EURindeks
Bruto1.900,431.965,661.930,9897,9104,8107,6
Javni sektor2.179,552.410,942.299,6293,0103,4111,2
  od tega sektor država2.199,482.500,372.360,4190,6102,9113,1
Zasebni sektor1.773,481.757,741.762,13100,9106,0105,6
Neto1.228,051.263,981.244,6898,3104,3106,3
Javni sektor1.400,711.529,891.467,9893,9103,0109,7
  od tega sektor država1.413,211.581,171.504,1291,6102,5111,5
Zasebni sektor1.149,521.139,801.142,40100,9105,3104,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi negativnega vpliva ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, na kakovost podatkov ter posledične potrebe po dodatnem preverjanju in urejanju podatkov smo načrtovani datum izida prve mesečne objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, avgust 2021 za sedem dni prestavili. Obenem smo prvo objavo združili z elektronsko objavo; končne podrobne podatke tako objavljamo hkrati s podatki v prvi objavi, in sicer tri dni pred prvotno načrtovanim datumom izida elektronske objave. Več o tem lahko preberete v objavi Prestavljamo datume izidov objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija v drugi polovici 2021.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

V nekaterih podatkovnih serijah sta zaradi višje stopnje neodgovora uporabljena znaka M (manj zanesljiva ocena) ali N (za objavo premalo zanesljiva ocena).

Podrobnejše informacije o tem so na voljo v metodološkem pojasnilu.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.