Rojeni in umrli, Slovenija, avgust 2021

V avgustu 2021 se je rodilo 1.755 otrok, umrli so 1.503 prebivalci

Od januarja do avgusta 2021 je bil avgust mesec z najvišjim številom živorojenih in z najnižjim številom umrlih. Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v avgustu 2021 rodilo 1.755 otrok, 1.503 prebivalci pa so v tem mesecu umrli.

  • 7. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Rodilo se je več otrok kot v avgustu 2020

V Sloveniji se je v avgustu 2021 po začasnih podatkih rodilo 1.755 otrok. To je bilo 18 več kot v avgustu 2020 in največ v posameznem mesecu od začetka leta 2021. Na dan se jih je po začasnih podatkih v avgustu 2021 rodilo povprečno 57 (v avgustu 2020: 56). V poletnih mesecih se tudi sicer običajno rodi največ otrok.

Umrlo manj prebivalcev kot v avgustu 2020

V avgustu 2021 so po začasnih podatkih umrli 1.503 prebivalci Slovenije. To je bilo 121 (7,5 %) manj kot v avgustu 2020 in najmanj od začetka leta 2021. V primerjavi z januarjem 2021, ki je bil do avgusta 2021 mesec z najvišjim številom umrlih v tem letu, jih je umrlo 1.132 (43 %) manj.
Na dan je v avgustu 2021 po začasnih podatkih umrlo  povprečno 48 prebivalcev (v avgustu 2020 povprečno 52, v januarju 2021 povprečno 85).

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v avgustu 2021 v Sloveniji znašala –4,1 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 4,1 % prebivalcev manj kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

Presežna umrljivost prebivalcev, starih 75 ali več let

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v avgustu 2021, je bilo po začasnih podatkih 993 ali 66,1 % takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let. V primerjavi s povprečnim številom prebivalcev, umrlih pri isti starosti v letih 2015–2019, je bilo to število za 1,3 % višje.

Kaj kažejo podatki za september 2021?

Po prvih ocenah je v času od 1. do 19. septembra 2021 umrlo 1.083 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.077.
Začasni podatki za september 2021 bodo objavljeni 8. 11. 2021.
 
Objavljanje podatkov
 
Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.   

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)
Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS
Umrljivost glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno1)
Umrljivost glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS
Umrli glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, tedensko1)
Umrli glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, tedensko<sup>1)</sup>
Umrljivost po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno1)
Umrljivost po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
2019202020211)2019202020211)
Januar1.6561.5761.5442.1401.9752.635
Februar1.3251.3501.3311.9531.8981.857
Marec1.5841.5271.5561.8871.8611.941
April1.5451.4801.4521.6521.7531.782
Maj1.6761.6061.4651.6411.5981.738
Junij1.6351.6061.5021.4661.6181.678
Julij1.7881.7071.7101.5871.5841.523
Avgust1.7311.7371.7551.6141.6241.503
September1.6851.697-1.5311.669-
Oktober1.6901.648-1.6352.100-
November1.5311.402-1.6143.098-
December1.4821.431-1.8683.238-
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za 2021 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 23. junija 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.