Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, september 2021

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2021 na mesečni ravni višje za 0,8 %, na letni za 8,6 %

V septembru 2021 so se cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih spet zvišale; za 0,8 % so bile višje kot pred enim mesecem in za 8,6 % višje kot pred enim letom.

  • 21. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v septembru višje kot v avgustu 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v septembru 2021 v povprečju za 0,8 % višje kot v prejšnjem mesecu. V povprečju so bile za 0,7 % višje cene proizvodov za prodajo na domačem trgu in za 0,8 % cene proizvodov za prodajo na tujih trgih. 

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile v povprečju za 0,9 % višje kot v prejšnjem mesecu, cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 0,6 %.

V septembru 2021 so se zvišale cene v vseh skupinah industrijskih proizvodov po namenu porabe: cene surovin za 1,1 %, cene proizvodov za investicije za 0,7 %, cene proizvodov za široko porabo za 0,5 % in cene energentov za 0,1 %.

Najizraziteje so se zvišale cene proizvodov v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 5,6 %) in v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 5,2 %), najbolj znižale pa so se cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,1 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2021 občutno višje kot septembra 2020

Cene industrijskih proizvodov so se septembra 2021 v primerjavi s septembrom 2020 zvišale v povprečju za 8,6 %, pri čemer so se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu zvišale za 9,0 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa za 8,2 %.

Cene proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile na letni ravni višje v povprečju za 8,3 %, cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 8,1 %.

V enem letu so se občutneje zvišale cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 60,0 %) in v proizvodnji kovin (za 38,1 %), znižale pa cene v dejavnosti oskrba z električno energijo (za 1,3 %). 


Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 IX 2021 
VIII 2021
IX 2021 
XII 2020
IX 2021
IX 2020
I–IX 2021
I–IX 2020
IX 2021
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,8108,4108,6104,1112,13
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine101,1113,0113,1105,9115,83
Energenti100,1108,5108,5103,9122,20
Proizvodi za investicije100,7107,6108,2104,8109,48
Proizvodi za široko porabo100,5101,6101,8100,6106,00
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,1104,9104,5103,9109,39
C Predelovalne dejavnosti100,8108,8109,0104,2111,89
D Oskrba z električno energijo100,198,898,7100,6114,62
E Oskrba z vodo100,0102,7102,7104,6116,72
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
 IX 2021 
VIII 2021
IX 2021 
XII 2020
IX 2021
IX 2020
I–IX 2021
I–IX 2020
IX 2021
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,7108,5109,0104,7113,99
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,8108,3108,2103,4110,25
  evrsko območje100,9108,5108,3104,0109,93
  zunaj evrsko območje100,6107,9108,1102,1110,88
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.