Eksperimentalna statistika: Delo in izobraževanje v času covida-19, Slovenija, avgust 2021

Konec julija oz. na začetku avgusta 2021 odsotna z dela vse dni v tednu četrtina zaposlenih

Delež zaposlenih, ki so bili odsotni z dela, se je do konca julija oz. do začetka avgusta zvišal (na 25 %), nato pa je do sredine avgusta ponovno upadel. Znižal se je tudi delež zaposlenih, ki niso bili odsotni z dela in so delali od doma najmanj en dan v tednu (v sredini avgusta je znašal 11 %).

  • 20. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Konec julija oz. na začetku avgusta odsotnih z dela 25 % zaposlenih

Konec julija in na začetku avgusta 2021, torej sredi poletnih počitnic, je bila vse dni v tednu odsotna z dela četrtina zaposlenih. Do sredine avgusta se je delež teh znižal za 6 odstotnih točk (na 19 %). Zaradi večjega deleža odsotnih z dela se je posledično znižal tudi delež zaposlenih, ki so vse dni v tednu delali na lokaciji delovnega mesta (takih je bilo konec julija oz. na začetku avgusta dve tretjini).

Če upoštevamo samo zaposlene, ki niso bili odsotni z dela, jih je sredi julija delalo vse dni v tednu na lokaciji delovnega mesta 87 %, vsako naslednje 14-dnevno obdobje pa za odstotno točko več. Sredi avgusta je bilo takih 89 %. Delež zaposlenih, ki niso bili odsotni z dela in so delali vse dni v tednu od doma, je ostal od sredine julija do sredine avgusta enak (4 %), medtem ko se je delež tistih, ki so delali delno na lokaciji delovnega mesta, delno od doma, znižal (od sredine julija do sredine avgusta za dve odstotni točki).Delež zaposlenih, ki niso bili odsotni z dela in so delali od doma najmanj en dan v tednu, nižji

Delež zaposlenih, ki niso bili odsotni z dela in so delali od doma najmanj en dan v tednu, se je še nekoliko znižal, od sredine julija do sredine avgusta za 2 odstotni točki (na 11 %).


METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo, spletno in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.