Mnenje potrošnikov, Slovenija, november 2021

Kazalnik zaupanja potrošnikov petič zapored nižji kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v novembru 2021 za 2 odstotni točki nižji kot v prejšnjem mesecu, hkrati pa za 7 odstotnih točk višji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 23. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Potrošniki bolj pesimistični kot v prejšnjem mesecu

November 2021 je bil že peti zaporedni mesec, v katerem je bilo razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu. Tokrat se je poslabšalo za 2 odstotni točki.

Upad vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov na mesečni ravni so povzročila predvsem bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 9 odstotnih točk), nekoliko pa tudi njihovo nižje pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 1 odstotno točko). Rahlo bolj optimistična kot v mesecu prej so bila njihova pričakovanja glede večjih nakupov (za 1 odstotno točko). Kazalnik mnenje potrošnikov glede trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Mnenje potrošnikov na letni ravni boljše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v novembru 2021 na letni ravni zvišala za 7 odstotnih točk, od povprečja prejšnjega leta pa je bila nižja za 1 odstotno točko.

Na letni ravni so se izboljšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 12 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 6 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 4 odstotne točke in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu prav tako za 4 odstotne točke.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–november 2021
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–november 2021
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2021
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 2. in 16. novembrom 2021 odgovorilo 937 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.