Mnenje potrošnikov, Slovenija, oktober 2021

Mnenje potrošnikov v oktobru 2021 ponovno slabše

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v oktobru 2021 četrtič zapored slabši kot v prejšnjem mesecu. Pričakovanja o gibanju cen so v tem mesecu dosegla najvišjo raven po septembru 2012.

  • 21. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Mnenje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v oktobru 2021 za 4 odstotne točke nižja kot v septembru 2021 in prav tako za 4 odstotne točke je bila nižja tudi od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 5 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 3 odstotne točke, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu prav tako za 3 odstotne točke, pričakovanje glede večjih nakupov pa za 2 odstotni točki.

Precej se je poslabšal tudi kazalnik o gibanju cen v prihodnjih 12 mesecih (za 7 odstotnih točk), kar pomeni, da je med slovenskimi potrošniki vedno več takih, ki pričakujejo podražitve. Omenjeni kazalnik je dosegel najvišjo raven po septembru 2012.

Mnenje potrošnikov na letni ravni boljše


Glede na oktober 2020 je bila vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov v oktobru 2021 za 4 odstotne točke višja.

Dvig zaupanja potrošnikov na letni ravni je bil posledica predvsem bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stana v državi (za 14 odstotnih točk), rahlo sta se izboljšali tudi pričakovanje potrošnikov glede večjih nakupov (za 2 odstotni točki) in mnenje potrošnikov o trenutnem finančnem stanju gospodinjstva (za 1 odstotno točko). Kazalnik pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu je ohranil vrednost iz prejšnjega leta.

Potrošniki bolj pesimistični tudi glede večjih investicij

Vsi trije kazalniki, ki jih spremljamo četrtletno, so se glede na julij 2021 poslabšali: pričakovanja potrošnikov glede  obnove stanovanja za 7 odstotnih točk, pričakovanja glede nakupa avtomobila za 3 odstotne točke in pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanja za 2 odstotni točki.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–oktober 2021
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–oktober 2021
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, oktober 2021
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, oktober 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 16. oktobrom 2021 odgovorilo 933 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.