Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 2020

V letu 2020 slovenska tovorna vozila prepeljala 1 % manj blaga kot v letu 2019

Cestna tovorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v letu 2020 prepeljala 91 milijonov ton blaga in opravila 23 milijard tonskih kilometrov. Kljub pandemiji so količine na podobni ravni kot v preteklem letu.

  • 23. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Prepeljanega je bilo nekaj manj blaga in opravljenih manj tonskih kilometrov kot pred letom dni
V letu 2020 je bilo v cestnem blagovnem prevozu prepeljanih 91 milijonov ton blaga, 53 milijonov ton v notranjem in 38 milijonov ton v mednarodnem prevozu. V primerjavi z letom 2019 je bilo 2 % manj blaga prepeljanega v notranjem prevozu, v mednarodnem prevozu pa 1 % več. Podatki, izraženi v tonskih kilometrih, kažejo, da je bilo v letu 2020 v notranjem prevozu opravljenih 2,3 milijarde tonskih kilometrov ali 1 % manj kot v letu 2019, v mednarodnem prevozu pa 20 milijard tonskih kilometrov ali 6 % manj.

V notranjem prevozu je bilo prepeljanega nekaj več kot polovica vsega blaga
V notranjem prevozu je bilo prepeljanega 58 % vsega blaga in opravljenih 10 % vseh tonskih kilometrov. V mednarodnem prevozu pa je bilo prepeljanega 41 % vsega blaga in opravljenih 90 % vseh tonskih kilometrov.
Podrobnejša delitev mednarodnega prevoza kaže, da je bilo iz Slovenije v tujino prepeljanega 13 % vsega blaga, v nasprotni smeri 9 %, med dvema tujima državama skoraj 13 %, v notranjem prevozu v tuji državi (kabotaža) pa 6 % vsega blaga.
Deleži opravljenih tonskih kilometrov v mednarodnem prevozu so povsem drugačni, saj so razdalje v mednarodnem prevozu bistveno daljše: tako je bilo iz Slovenije v tujino opravljenih 24 % vseh tonskih kilometrov, v nasprotni smeri 19 %, v prevozu blaga med dvema tujima državama 41 %, v kabotaži pa 6 % vseh tonskih kilometrov.

Po slovenskih cestah je bilo prepeljanih največ rud in kamnin, v mednarodnem prevozu pa blago, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno blagovno skupino (drugo blago)
Med blagom, prepeljanim v letu 2020, je bilo največ blaga iz blagovnih skupin rude in kamnine (28 %) ter kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi (12 %). Delež blaga glede na druge blagovne skupine pa posamezno ni bil višji od 9 %.
V notranjem prevozu je bilo prav tako največ prepeljanega blaga iz blagovnih skupin rude in kamnine (43 %) ter nekovinski mineralni izdelki (13 %). V mednarodnem prevozu pa je bilo največ prepeljanega blaga iz blagovne skupine drugo blago (27 %). To je blago, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od blagovnih skupin. Sledili so kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi (16 %) ter proizvodi iz predelovalnih dejavnosti (12 %).

V mednarodnem prevozu je bilo največ blaga prepeljanega med Slovenijo in sosednjima državama Avstrijo in Italijo
Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so iz tujine v Slovenijo prepeljala 9 milijonov ton blaga. Največ, skoraj tretjina tega blaga, je bilo naloženega v Italiji, 25 % v Avstriji, 15 % v Nemčiji, 8 % na Hrvaškem in 6 % na Madžarskem. Delež blaga, naloženega v drugih državah, pa posamezno ni bil višji od 4 %. V nasprotni smeri (iz Slovenije v tujino) so omenjena vozila prepeljala 12 milijonov ton blaga: 35 % v Italijo, 24 % v Avstrijo, 12 % v Nemčijo in 10 % na Hrvaško. Delež blaga, razloženega v drugih državah, pa posamezno ni bil višji od 8 %.

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Cestni prevoz blaga, tone, Slovenija, 2020
Cestni prevoz blaga, tone, Slovenija, 2020
Vir: SURS
Cestni prevoz blaga, tonski kilometri, Slovenija, 2020
Cestni prevoz blaga, tonski kilometri, Slovenija, 2020
Vir: SURS
Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 2020
Prepeljano blago
(1.000 t)
Opravljeni tonski kilometri
(mio. tkm)
Prevoženi kilometri
(mio. km)
Skupaj90.87022.661,61.739,0
Notranji prevoz53.1302.274,5324,3
Mednarodni prevoz37.74020.387,11.414,7
  blago naloženo v Sloveniji11.7865.461,3366,1
  blago razloženo v Sloveniji8.6914.295,9330,5
  prevoz po tujini12.2169.326,7576,1
  kabotaža5.0471.303,2142,0
Seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Cestni blagovni prevoz glede na vrsto prevoza, Slovenija, 2020
Prepeljano blago
(1.000 t)
Opravljeni tonski kilometri
(mio. tkm)
Prevoženi kilometri
(mio. km)
Skupaj90.87022.661,61.739,0
Javni prevoz64.67421.496,01.578,7
  notranji prevoz29.4641.593,1206,7
  mednarodni prevoz35.21019.902,91.372,0
Prevoz za lastne potrebe26.1951.165,7160,3
  notranji prevoz23.666681,5117,6
  mednarodni prevoz2.530M484,2M42,7M
Seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Cestni blagovni prevoz glede na vrsto poslovnega subjekta, Slovenija, 2020
Prepeljano blago
(1.000 t)
Opravljeni tonski kilometri
(mio. tkm)
Prevoženi kilometri
(mio. km)
Skupaj90.87022.661,61.739,0
Pravne osebe68.75618.500,71.382,3
  notranji prevoz38.7531.644,5229,4
  mednarodni prevoz30.00416.856,21.152,9
Fizične osebe22.1144.161,0356,7
  notranji prevoz14.377630,194,9
  mednarodni prevoz7.7363.530,9261,8
Seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.