Zakol živine v klavnicah, Slovenija, februar 2021

V slovenskih klavnicah pridobili v februarju 2021 približno 6 % mesa manj kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v februarju 2021 zaklali približno 2.680.000 kljunov perutnine, približno 18.000 prašičev in približno 9.000 glav goved in s tem pridobili približno 4.900 ton perutninskega mesa, približno 1.700 ton prašičjega mesa in približno 2.700 ton govejega mesa.   

  • 23. 4. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V februarju 2021 zaklanih ovc in goved več kot v januarju 2021
V slovenskih klavnicah so v februarju 2021 zaklali prašičev, perutnine in konj manj kot v januarju 2021, in sicer prašičev za točno 11 % manj (ali približno 2.000 prašičev manj), perutnine za približno 9 % manj (ali približno 249.000 kljunov perutnine manj) in konj za točno 3 % manj (ali točno 3 živali manj). Ovc in goved so v februarju 2021 zaklali več kot v mesecu prej, in sicer ovc za točno 16 % več (ali približno 100 ovc več), goved pa za približno 2 % več (ali približno 200 živali več).

Spremembe v masah trupov v februarju 2021 zaklanih živali so glede na januar 2021 večinoma sledile spremembam v številih posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanih ovc je bila za točno 28 % večja kot v prejšnjem mesecu (to je bilo približno 2.000 kg ovčjega mesa več); večja je bila tudi  masa trupov zaklanih konj, in to za približno 6 % večja (količina pridobljenega konjskega mesa je bila večja za približno 1.000 kg); masa trupov zaklanih goved je bila večja za približno 2 % (približno 39.000 kg govejega mesa več). Masa trupov zaklanih prašičev je bila manjša za okoli 9 % (približno 168.000 kg prašičjega mesa manj),  masa trupov zaklane perutnine pa za približno 8 % (perutninskega mesa je bilo pridobljenega približno 440.000 kg manj).

Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki: Zakol živine v klavnicah, Slovenija, mesečno.


V februarju 2021 zaklanih goved in konj več kot v februarju 2020
Goved in konj je bilo v februarju 2021 zaklanih več kot v februarju 2020, goved za točno 4 % več kot in konj za točno 1 % več, drugih vrst živali je bilo zaklanih manj, in sicer ovc za okoli 17 % manj, perutnine za okoli 11 % manj in prašičev za okoli 4 % manj.

Spremembe v masah trupov v februarju 2021 zaklanih živali so v primerjavi s februarjem 2020 bolj ali manj sledile spremembam v številih zaklanih živali. Masa trupov zaklanih konj je bila večja za približno 14 %, masa goved za približno 4 %, medtem ko je bila masa trupov zaklane perutnine manjša za okoli 10 %, ovc za približno 9 % in prašičev za približno 1 %.


V februarju 2021 je bilo v slovenskih klavnicah zaklanih tudi 8 glav uvoženih goved; skupna masa trupov teh živali je bila približno 2 toni. Uvožene so bile iz Hrvaške in Italije. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine v februarju 2021 v slovenskih klavnicah nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, februar 2021
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji9821218,60
Govedo8.8862.726306,80
Prašiči18.0281.74796,92
Ovce499714,47
Koze209,50
Kunci20001,30
Perutnina2.680.4314.8971,83
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
II 2021
I 2021 
II 2021
II 2020
številomasaštevilomasa
Konji97,0106,4101,0114,3
Govedo101,8101,5104,0104,4
Prašiči89,091,296,498,9
Ovce116,0128,082,690,9
Perutnina91,591,889,190,2
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2021 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni do konca februarja 2022.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.