Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 4. četrtletje 2020

Poslovni prihodki v 4. četrtletju 2020 v predelovalnih dejavnostih za 6 % višji od poslovnih odhodkov

Poslovni prihodki v gostinstvu so v 4. četrtletju 2020 predstavljali le 80 % poslovnih odhodkov, v predhodnem četrtletju so bili za 19 % višji od poslovnih odhodkov.  

  • 26. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Poslovni prihodki v predelovalnih dejavnostih v 4. četrtletju 2020 za 6 % višji kot poslovni odhodki

Poslovni prihodki so bili v 4. četrtletju 2020 v predelovalnih dejavnostih za 6 % višji kot poslovni odhodki (enako je bilo tudi v 2. in 3. četrtletju 2020). S prodajo na tujih trgih so ustvarili 79 % čistih prihodkov od prodaje (v 2. in 3. četrtletju 2020: 74 %). Kapitalska intenzivnost se je znižala; stroški dela so predstavljali 19 % poslovnih odhodkov (v 3. četrtletju 2020: 20 %; v 2. četrtletju 2020: 22 %). Podobno je veljalo za stroške dela v dodani vrednosti; predstavljali so 62 % dodane vrednosti (v preteklem četrtletju 63 %, v 2. četrtletju 2020 pa 65 % dodane vrednosti). Dodana vrednost je predstavljala 30 % čistih prihodkov od prodaje. V 3. četrtletju je bil delež enak kot v četrtem, v 2. četrtletju 2020 pa je znašal 33 % čistih prihodkov od prodaje.

Poslovni prihodki v gostinstvu ponovno nižji od poslovnih prihodkov (tokrat za 20 %), v predhodnem četrtletju so bili za 19  % višji  

Poslovni prihodki v gostinstvu so v 4. četrtletju 2020 predstavljali le 80 % poslovnih odhodkov, medtem ko so bili v predhodnem četrtletju za 19 % višji od poslovnih odhodkov. V prvih dveh četrtletjih tega leta so predstavljali 92 % oziroma 76 % poslovnih prihodkov. Kapitalska intenzivnost je bila ponovno višja; stroški dela so predstavljali 41 % poslovnih odhodkov (v 3. četrtletju 2020: 34 %; v 2. četrtletju 2020: 45 %). Podobno je veljalo za stroške dela v dodani vrednosti; ti so bili v 4. četrtletju 2020 za 12 % višji od dodane vrednosti (v 3. četrtletju so predstavljali 54 % dodane vrednosti, v 2. četrtletju tega leta pa so bili za 35 % višji od dodane vrednosti). Dodana vrednost, ustvarjena v 4. četrtletju 2020,  je  predstavljala 62 % čistih prihodkov od prodaje (to je bila  najvišja dodana vrednost v čistih prihodkih od prodaje po letu 2016 dalje – zaradi znižanja prihodkov) V 3. četrtletju je predstavljala 55 %, v 2. četrtletju 2020 pa 54 % čistih prihodkov od prodaje.

Tržna podjetja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo so v 4. četrtletju 2020 ustvarila največji delež dodane vrednosti v čistih prihodkih od prodaje po letu 2016; znašal je 84 % čistih prihodkov od prodaje

Poslovni prihodki tržnih podjetij v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo so bili v 4. četrtletju 2020 za 12 % višji od poslovnih odhodkov (v 3. četrtletju so bili višji za 18 %, v 1. četrtletju 2019 za 21 %). Kapitalska intenzivnost se je zvišala; stroški dela so predstavljali 54 % poslovnih odhodkov (v 3. četrtletju 48 %,  v 2. četrtletju 2020 pa 50 %). Zvišali so se tudi stroški dela v dodani vrednosti; predstavljali so 73 % dodane vrednosti (v 3. četrtletju le 64 % dodane vrednosti, v 2. četrtletju 2020 pa celo 80 %). Delež dodane vrednost v čistih prihodkih od prodaje je bil v tem četrtletju največji po letu 2016; znašal je 84 % čistih prihodkov od prodaje. V 3. četrtletju je dodana vrednost predstavljala 71 % čistih prihodkov od prodaje, v predhodnih četrtletjih od leta 2016 dalje pa od 54 % do 65 % čistih prihodkov od prodaje. 

Tabele v podatkovni bazi Sistat z najnovejšimi podatki
Poslovanje v gostinstvu1), Slovenija
Poslovanje v gostinstvu<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Podrobnejše informacije o kazalnikih so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Vir: SURS
Poslovanje v predelovalnih dejavnostih1), Slovenija
Poslovanje v predelovalnih dejavnostih<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Podrobnejše informacije o kazalnikih so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za tekoče leto se objavljajo enkrat letno, in sicer ob objavi začasnih podatkov za 1. četrtletje naslednjega leta (najkasneje do 30. 6. naslednjega leta). Končni podatki za leto 2019 so enaki začasnim zaradi podaljšanega roka za oddajo letnih poročil za to leto.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.