Gospodarska klima, Slovenija, februar 2021

Gospodarska klima se še naprej krepi

Gospodarska klima je bila februarja 2021 na mesečni ravni višja za 3,3, na letni ravni pa nižja za 8,1 odstotne točke.

  • 24. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarska klima tretjič zapored višja 

Kazalnik gospodarske klime je bil v februarju 2021 (−3,6 odstotne točke) za 3,3 odstotne točke višji kot v januarju 2021 (−6,9 odstotne točke), od dolgoletnega povprečja pa je bil za 2,4 odstotne točke nižji.

K zvišanju vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so prispevali vsi kazalniki, razen kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih. Kazalnik zaupanja potrošnikov je k dvigu prispeval 1,6 odstotne točke, kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih 1,2 odstotne točke, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno 0,3 odstotne točke in kazalnik zaupanja v gradbeništvu 0,2 odstotne točke. Vpliv kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bil negativen (za 0,1 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni še vedno nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil v februarju 2021 za 8,1 odstotne točke nižji kot v februarju 2020. 

Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali trije kazalniki, med temi najbolj kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 5,9 odstotne točke); sledila sta kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 1,5 odstotne točke). Pozitivno sta na letno vrednost tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (1,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (0,1 odstotne točke).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–februar 2021
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–februar 2021
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, februar 2021
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, februar 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.