Mnenje potrošnikov, Slovenija, februar 2021

Zaupanje potrošnikov doseglo v februarju 2021 najvišjo raven po aprilu 2020

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v februarju 2021 za 8 odstotnih točk višji kot v prejšnjem mesecu, hkrati pa za 8 odstotnih točk nižji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 18. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Zaupanje potrošnikov boljše kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v februarju 2021 glede na januar 2021 izboljšal za 8 odstotnih točk.

K zvišanju mnenja potrošnikov na mesečni ravni so pripomogle vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi se je zvišalo za 17 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 6 odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 5 odstotnih točk in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 4 odstotne točke.

Da se razpoloženje med potrošniki v Sloveniji izboljšuje, nakazuje tudi to, da sta se v februarju 2021 znižala le kazalnika glede gibanja cen, kazalnik primernost trenutka za varčevanje je ostal enak, vsi drugi pa so se zvišali. Najbolj se je izboljšalo pričakovanje glede števila brezposelnih, in sicer za 18 odstotnih točk. 

Zaupanje potrošnikov na letni ravni slabše

Glede na februar 2020 je bil kazalnik zaupanja potrošnikov v februarju 2021 za 8 odstotnih točk nižji, od povprečja preteklega leta pa je bil višji, in sicer za 5 odstotnih točk. 

Na letni ravni so se vse štiri komponente, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, poslabšale: trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 10 odstotnih točk, pričakovanje o večjih nakupih za 8 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 7 odstotnih točk, in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 6 odstotnih točk. 


Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-februar 2021
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005-februar 2021
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, februar 2021
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, februar 2021
Vir: SURS


METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 14. februarjem 2021 odgovorilo 1.178 oseb.

Modele časovnih vrst smo podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo obdobje od januarja 2005 naprej. Zaradi teh sprememb lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).

Metodološke spremembe v letu 2021
Z januarjem 2021 je bilo v raziskovanje Mnenje potrošnikov uvedenih nekaj sprememb:
1. Kazalnik zaupanja potrošnikov se izračunava po novi formuli, in sicer iz odgovorov na vprašanja 1, 2, 4 in 9 (do januarja 2021 se je izračunaval iz vprašanj 2, 4, 7 in 11).
2. V vprašalnik za to raziskovanje je bilo dodano vprašanje o negotovosti. 
3. Zaradi spremenjenega načina zbiranja podatkov v letu 2016 so se pri treh časovnih vrstah pojavile spremembe nivojev. Te časovne vrste (vprašanja 6, 9 in 11) so bile preračunane in  prvič objavljene v januarju 2021.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.