Rojeni in umrli, Slovenija, december 2020

V decembru 2020 umrlo 3.221 prebivalcev

V decembru 2020 sta se v Sloveniji po začasnih podatkih rodila 1.402 prebivalca, umrlo pa je v tem mesecu 3.221 prebivalcev. Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v istem mesecu leta 2019.  

  • 5. 2. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V decembru 2020 sta se rodila 1.402, umrlo je 3.221 prebivalcev

V Sloveniji sta se v decembru 2020 po začasnih podatkih rodila 1.402 prebivalca (5,4 % manj kot v decembru 2019), umrlo pa je 3.221 prebivalcev Slovenije (72,4 % več kot v decembru 2019). To je bilo najvišje število umrlih v zadnjih 20 letih v enem mesecu. V 19 dnevih tega meseca je umrlo po 100 ali več prebivalcev na dan. Povprečno so v decembru 2020 umrli 104 prebivalci na dan (za primerjavo: v decembru 2019 je umrlo povprečno 60 prebivalcev na dan).
6. december 2020 je bil v tem mesecu dan z največjim številom umrlih. Na ta dan je umrlo 130 prebivalcev. Prvi teden tega meseca (od 30. novembra do 6. decembra) pa je bil v tem mesecu teden z največjim številom umrlih. V tem tednu je umrlo 797 prebivalcev. To je bil tudi v celotnem letu 2020 teden z največjim številom umrlih.

V letu 2020 se je rodilo 18.363, umrlo 23.891 prebivalcev

V Sloveniji se je v 2020 po začasnih podatkih  rodilo 18.363 otrok; umrlo je v tem letu 23.891 prebivalcev Slovenije. Število rojenih je bilo za 5 % nižje kot v 2019, število umrlih pa za 16 % višje kot v 2019. V Sloveniji število živorojenih upada zadnjih deset let, naravni prirast pa je negativen od 2017 dalje. Kot kažejo začasni podatki, bo leto 2020 v Sloveniji – predvsem zaradi visoke umrljivosti v novembru in decembru – leto z najvišjim negativnim naravnim prirastom po letu 1945.

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v 2020 v Sloveniji znašala 18,1 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 18,1 % več prebivalcev kot povprečno v letih 2015–2019. Razlika med številom umrlih v posameznem mesecu v letu 2020 v primerjavi s povprečji istih mesecev v letih 2015–2019 je bila največja v mesecu novembru (89,2 %), druga največja pa v decembru (80,9 %).

Presežna umrljivost prebivalcev, starih 75 ali več let

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v letu 2020, je bilo po začasnih podatkih 16.573 oz. 69,4 % takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let.
Razlika med številom umrlih prebivalcev te starosti v letu 2020 v primerjavi s povprečnim številom umrlih pri isti starosti v letih 2015–2019 je bila najvišja v mesecu novembru (111,6 %) in decembru (104,4 %).

Presežna umrljivost po statističnih regijah

Na ravni statističnih regij je bila razlika v številu umrlih v 2020 v primerjavi s povprečnim številom umrlih v 2015–2019 najvišja v gorenjski (23,9 %) in pomurski regiji (21,8 %), najnižja pa v goriški regiji (5,4 %).
Razlika v presežni umrljivosti med spoloma je bila najizrazitejša v posavski regiji (med ženskami je znašala 19,1 %, med moškimi 5,6 %) in v obalno-kraški regiji (med ženskami 18,6 %, med moškimi 5,4 %).

Presežna umrljivost v državah članicah EU

Podatki o presežni umrljivosti po mesecih za države članice EU v primerjavi s povprečji istih mesecev v letih 2016–2019 so do novembra 2020 grafično predstavljeni v objavi SURS z naslovom Spremljanje okrevanja gospodarstva in covid-19. Podatki kažejo, da je presežna umrljivost od januarja do novembra 2020 dosegla najvišje vrednosti v mesecu novembru. Vrednost tega kazalnika je presegla 90 % v treh državah: na Poljskem (97,2 %), v Bolgariji (94,5 %) in Sloveniji (91,4 %).
Spomladi je bila vrednost tega podatka najvišja v aprilu, in sicer v Španiji (78,9 %) in Belgiji (73,9 %).

Kaj kažejo podatki za prvo polovico januarja 2021?

Po prvih ocenah je v času od 1. do 17. januarja 2021 umrlo 1.474 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.069.
Začasni podatki za januar 2021 bodo objavljeni 5. 3. 2021.

Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 
Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.   
Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Umrljivost v 20201) glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
Umrljivost v 2020<sup>1)</sup> glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrli v 20201), 20211) glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, po tednih v letu
Umrli v 2020<sup>1)</sup>, 2021<sup>1)</sup> glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, po tednih v letu
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrljivost v 20201) po spolu glede na povprečje 2015–2019, statistične regije, Slovenija
Umrljivost v 2020<sup>1)</sup> po spolu glede na povprečje 2015–2019, statistične regije, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Umrljivost v 20201) po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
Umrljivost v 2020<sup>1)</sup> po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
201920201)201920201)
Januar1.6561.5602.1401.971
Februar1.3251.3241.9531.889
Marec1.5841.4801.8871.851
April1.5451.4411.6521.750
Maj1.6761.5671.6411.593
Junij1.6351.5691.4661.613
Julij1.7881.6911.5871.583
Avgust1.7311.7171.6141.622
September1.6851.6531.5311.666
Oktober1.6901.6021.6352.073
November1.5311.3571.6143.059
December1.4821.4021.8683.221
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2020 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2020 bodo objavljeni 23. junija 2021.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.