Transport, Slovenija, junij 2020

Največji upad števila potnikov v juniju 2020 tudi tokrat v pristaniškem in letališkem prometu

Posledice ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 so bile v potniškem prevozu in prometu v Sloveniji v juniju 2020 še vedno zelo opazne.

  • 14.8.2020
  • |
  • končni podatki
V medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem avtobusnem prevozu v juniju 2020 prepeljanih za 71 % manj potnikov in opravljenih za 74 % manj pkm kot v juniju 2019 

Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so v juniju 2020 prepeljali približno 579.000 potnikov in pri tem  opravili 10,1 milijona potniških kilometrov (pkm). Število  prepeljanih potnikov je bilo na letni ravni nižje za 71 %, število opravljenih potniških kilometrov pa nižje za 74 %. 

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v juniju 2020 prepeljali okoli 1.717.000 potnikov, kar je za 57 % manj kot v juniju 2019.

Število potnikov v letališkem prometu v juniju 2020 predstavljalo 2,6-odstotni delež števila potnikov v juniju 2019

V juniju  2020 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 5.000 potnikov, kar je za 97 % manj kot v juniju 2019.

Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil manjši; pretovorjenega je bilo za 8 % manj blaga kot v juniju 2019.
 

V pristaniškem prometu pretovorjenega v juniju 2020 za 18 % manj blaga kot v juniju 2019

V slovenskih pristaniščih so v juniju 2020 našteli vsega skupaj 16 potnikov, leto prej v tem mesecu skoraj 24.000.

V pristanišču Koper je bilo v juniju 2020 pretovorjenega 1,5 milijona ton blaga, kar je za 18 % manj blaga, kot ga je bilo pretovorjenega v istem mesecu prejšnjega leta.

Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov v juniju 2020 nižje kot v juniju 2019

V Sloveniji je bilo v juniju 2020 prvič registriranih približno 12.700 cestnih motornih vozil ali za 4 % manj kot v juniju 2019.

Med temi vozili je bilo približno 9.400 osebnih avtomobilov, od tega približno 6.500 novih ali za 6 % manj kot v juniju 2019. 

 

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Izbrani podatki transporta, Slovenija
VI 2020I–VI 2020VI 2020
VI 2019 
I–VI 2020
I–VI 2019
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)579,27.316,828,948,0
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)10,1128,526,544,3
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)1.717,114.956,242,948,6
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.6186.546,152,951,3
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)803,73.046,658,653,8
Prvič registrirana cestna motorna vozila12.69955.32496,071,6
Prvič registrirani osebni avtomobili9.39941.62795,971,4
Prvič registrirani novi osebni avtomobili6.49927.83193,868,1
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)16810,10,2
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.532,89.816,682,284,5
Zračni transport
Promet potnikov na letališčih (1.000)2)5196,62,622,9
Promet blaga na letališčih (1.000 t)2)0,85,191,289,0
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Javni potniški prevoz je bil zaradi epidemije COVID-19 z Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji 16. marca 2020 ustavljen. Znova je bil vzpostavljen, vendar v prilagojeni obliki, 11. maja 2020.

Vstop potnikov, uporabnikov letnih ali mesečnih vozovnic, na avtobuse se zaradi omenjenih zaščitnih ukrepov v mesecu juniju 2020 ni beležil. Zato so v tu prikazanih podatkih o cestnem javnem linijskem prevozu upoštevani le potniki, ki so kupili vozovnice v predprodaji ali prek spleta; to velja tudi za podatke o opravljenih potniških kilometrih.Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.
Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija 2021, z letno objavo.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.