Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, junij 2020

Cene inputov v kmetijstvu v juniju 2020 višje, v 2. četrtletju 2020 pa nižje

V juniju 2020 so se cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni zvišale v povprečju za 0,2 %, medtem ko so bile v 2. četrtletju 2020 v povprečju za 1,8 % nižje kot v 1. četrtletju 2020.

  • 14.8.2020
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu v juniju 2020 višje le na mesečni ravni
Cene proizvodov in storitev, potrebnih za kmetijsko proizvodnjo (inputov v kmetijstvu), so se v juniju 2020 glede na maj 2020 zvišale v povprečju za 0,2 %, v primerjavi z junijem 2019 pa so bile nižje v povprečju za 2,4 %.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v juniju 2020 na mesečni ravni malenkostno višje (v povprečju za 0,1 %), medtem ko so bile na letni ravni nižje v povprečju za 4,5 %.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so bile v juniju 2020 višje, in sicer glede na maj 2020 so bile višje v povprečju za 0,3 %, glede na junij 2019 pa za 1,9 %.

Mesečna zvišanja cen med proizvodi in storitvami za tekočo porabo v kmetijstvu
V juniju 2020 so se na mesečni ravni v povprečju zvišale cene proizvodov in storitev v naslednjih skupinah: energija in maziva (za 1,1 %), vzdrževanje zgradb (za 0,9 %) ter drugi proizvodi in storitve (za 0,2 %).

V juniju 2020 cene opreme enake, cene zgradb pa višje kot v prejšnjem mesecu
Cene v skupini oprema se v juniju 2020 glede na maj 2020 v povprečju niso spremenile, cene v skupini zgradbe pa so se v povprečju zvišale za 1,1 %.

V 2. četrtletju 2020 cene inputov v kmetijstvu nižje kot v 1. četrtletju 2020
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 2. četrtletju 2020 v povprečju za 1,8 % nižje kot v 1. četrtletju 2020 in za 2,5 % nižje kot v 2. četrtletju 2019. 

Nižje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu v 2. četrtletju 2020
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 2. četrtletju 2020 v povprečju nižje, in sicer glede na 1. četrtletje 2020 za 2,9 % in glede na 2. četrtletje 2019 za 4,5 %.

V 2. četrtletju 2020 so se glede na 1. četrtletje 2020 znižale cene energije in maziv (v povprečju za 17,5 %), nižje pa so bile tudi cene gnojil (v povprečju za 1,7 %). 

Višje cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v 2. četrtletju  2020
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v 2. četrtletju 2020 glede na 1. četrtletje 2020 v povprečju zvišale za 0,3 % in za 1,8 % glede na 2. četrtletje 2019.

Cene opreme so se v 2. četrtletju 2020 glede na prejšnje četrtletje zvišale v povprečju za 0,1 %, cene zgradb pa za 0,9 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
VI 2020
Ø 2015 
VI 2020
V 2020
VI 2020
VI 2019 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)99,51100,195,5
Semena in sadike100,70100,099,1
Energija; maziva87,15101,180,8
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal82,6098,592,2
Sredstva za varstvo rastlin112,28100,0104,2
Veterinarske storitve110,71100,0100,0
Krmila104,21100,099,7
Vzdrževanje opreme103,6499,9100,7
Vzdrževanje zgradb109,12100,9103,0
Drugi proizvodi in storitve114,01100,2103,3
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,72100,3101,9
Oprema112,65100,0101,8
Zgradbe112,92101,1102,4
Skupaj (input 1 + input 2)103,58100,297,6
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
IV-VI 2020
    Ø 2015    
IV-VI 2020
I-III 2020
IV-VI 2020
IV-VI 2019
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)99,5297,195,5
Semena in sadike100,70100,099,1
Energija; maziva86,8382,580,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal83,9998,393,8
Sredstva za varstvo rastlin111,50103,2103,5
Veterinarske storitve110,71100,0100,0
Krmila104,21103,099,7
Vzdrževanje opreme103,56100,7100,6
Vzdrževanje zgradb108,24101,1102,6
Drugi proizvodi in storitve113,85100,2103,3
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,47100,3101,8
Oprema112,65100,1101,9
Zgradbe111,99100,9101,6
Skupaj (input 1 + input 2)103,5198,297,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.