Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, maj 2020

Vrednost opravljenih gradbenih del za 2,8 % nižja kot v aprilu 2020 in za 13,7 % nižja kot v maju 2019

Vrednost v maju 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 2,8 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 13,7 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v maju 2019.

  • 15.7.2020
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v maju 2020 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v maju 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 2,8 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v aprilu 2020. To je bil že tretji zaporedni mesec, v katerem je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu (v aprilu 2020 je bila za 7,5 % nižja kot v marcu 2020). Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v maju 2020 glede na april 2020 nižja za 0,3 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah višja za 3,6 %,  na nestanovanjskih stavbah pa je bila nižja za 1,3 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila prav tako nižja, in sicer za 4,5 %. 

Vrednost v maju 2020 opravljenih gradbenih del nižja kot v maju 2019
 

Vrednost v maju 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 13,7 % nižja od vrednosti del, opravljenih v maju 2019. Tokrat je bila vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni nižja že tretjič zapored (v marcu je bila nižja za 2,1 %, v aprilu za 6,9 %). Nižji kot v maju 2019 sta bili tako vrednost del, opravljenih na stavbah (za 17,4 %), kot tudi vrednost del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih (za 11,7 %). 

Vrednost v prvih petih mesecih leta 2020 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2019 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih petih mesecih leta 2020, je bila za 3,2 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta, pri čemer je bila vrednost teh del na stavbah nižja za 7,3 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,1 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
V 2020
IV 2020 
V 2020
V 2019
I–V 2020
I–V 2019
V 2020
 Ø 2015 
Gradbeništvo97,286,396,8111,2
  stavbe99,7 M82,6 M92,7 M140,1 M
  gradbeni inženirski objekti95,588,398,9102,3
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.