Zaradi tehničnih težav danes napovedane objave podatkov v podatkovni bazi SiStat ne bodo objavljene ob 10.30 uri. Objavili jih bomo takoj, ko bo to mogoče. Prosimo za razumevanje.

Železniški transport, Slovenija, 2019

Leta 2019 je bilo v Sloveniji z vlaki prepeljanih več kot 21,9 milijona ton blaga

Količina prepeljanega blaga v železniškem blagovnem prevozu v Sloveniji je v letu 2019 ponovno narasla. Z vlaki je bilo prepeljanih več kot 21,9 milijona ton blaga in opravljenih 5.292 milijonov tonskih kilometrov.

  • 13.7.2020
  • |
  • končni podatki

Železniška infrastruktura
Železniška mreža v Republiki Sloveniji obsega 1.209 km železniških prog, od tega je 330 km dvotirnih, 610 km pa jih je elektrificiranih. V letu 2019 je bilo v lasti Slovenskih železnic 296 vlečnih vozil, od tega 144 lokomotiv in 152 motornih vlakov ter 348 potniških vagonov in 2.692 tovornih vagonov. Število tovornih vagonov v lasti Slovenskih železnic je v zadnjem letu upadlo za 2 %. Število tovornih vagonov v zasebni lasti pa je upadlo za 5 %; teh vagonov je bilo 238.

Železniški blagovni prevoz
V letu 2019 je bilo z vlaki prepeljanih več kot 21,9 milijona ton blaga in opravljenih 5.292 milijonov tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 3 % večja kot v letu 2018, prav tako za 3 % večje je bilo tudi število opravljenih tonskih kilometrov. 86 % blaga je bilo prepeljanega v mednarodnem prevozu (vključno s tranzitom).

Sestava z vlaki prepeljanega blaga glede na vrsto blaga je bila v letu 2019 taka: največ je bilo tako imenovanega drugega blaga (nedoločljivega blaga v zabojnikih in mešanih vrst blaga), in sicer 36 %, izraženo v tonah, oz. 41,3 %, izraženo v tonskih kilometrih; sledile so rude in kamnine (18,8 % oz. 16,5 %), premog, plin, nafta in derivati (18,2 % oz. 16,9 %) in druge vrste blaga.
V letu 2019 je bilo z vlaki prepeljanega tudi več kot 1,7 milijona ton nevarnega blaga, kar je 5 % manj kot v letu 2018. Največji delež tega blaga so še vedno predstavljale vnetljive tekočine, in sicer 91 % vsega prepeljanega nevarnega blaga.

Železniški blagovni prevoz po vrstah prevoza, Slovenija
Železniški blagovni prevoz po vrstah prevoza, Slovenija
Vir: SURS
Železniški blagovni prevoz, Slovenija
20192019
2018
20192019
2018
1.000 tindeksmio. tkmindeks
Skupaj21.902102,75.292102,7
  notranji prevoz3.174104,9649105,4
  mednarodni prevoz - blago naloženo v Sloveniji8.234100,12.098100,0
  mednarodni prevoz - blago razloženo v Sloveniji5.48796,31.27096,3
  tranzit5.007114,71.274113,9
Vir: SURS
Struktura železniškega blagovnega prevoza po vrstah blaga, glavni železniški operater, Slovenija, 2019
Vrste blaga po NST 20071.000 t%mio. tkm%
Skupaj18.450100,04.414100,0
Drugo blago6.64236,01.82241,3
Rude in kamnine3.47418,872916,5
Premog, plin, nafta in derivati3.36218,274616,9
Kovine in kovinski izdelki1.3207,23397,7
Proizvodi predelovalnih dejavnosti1.0315,62024,6
Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi9685,22505,7
Sekundarne surovine in odpadki8184,41252,8
Prevozna sredstva in stroji3221,7912,1
Živila, pijače in tobačni izdelki3101,7721,6
Nekovinski mineralni izdelki2021,1370,8
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.