Rojeni, podrobni podatki, Slovenija, 2019

V letu 2019 najmlajše matere v koroški statistični regiji

Od žensk, ki so rodile v 2019 v Sloveniji, so bile tiste, ki so v tem letu rodile prvič, v povprečju najmlajše v koroški statistični regiji. Bile so povprečno 2,2 leta mlajše od tistih iz obalno-kraške regije, ki so bile v povprečju najstarejše.  

  • 13.8.2020
  • |
  • končni podatki

Prvorodnice v 2019 povprečno najmlajše v koroški regiji

Povprečna starost matere ob rojstvu katerega koli otroka po vrsti je v 2019 v vseh regijah presegla 30 let. V povprečju najvišja je bila v osrednjem in jugozahodnem delu Slovenije (31,5 leta ali več). Na ravni regij je bila povprečno najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji in v obalno-kraški (31,8 leta); sledila je goriška regija (31,5 leta). Najnižja ne glede na vrstni red otroka pa je bila v koroški regiji (30 let). Delež mater, mlajših od 20 let, je bil najvišji v jugovzhodni Sloveniji (3,2 %), drugi najvišji pa v posavski (2,2 %). V obeh nazadnje omenjenih regijah sta bila v 2019 najvišja tudi deleža žensk, ki so rodile tretjega ali otroka višjega reda, najvišji (19 %).

Največ otrok na 1.000 prebivalcev rojenih v 2019 na jugovzhodu Slovenije

Osnovni kazalnik rodnosti pove, koliko otrok se rodi v posameznem letu na 1.000 prebivalcev. V Sloveniji je bila v 2019 je bila vrednost tega kazalnika najvišja v statistični regiji jugovzhodna Slovenija: skoraj 11 otrok (10,9) na 1.000 prebivalcev. Tretja najvišja je bila v sosednji posavski regiji. V obeh navedenih regijah je bila tudi celotna stopnja rodnosti (tj. število otrok na žensko) precej višja od slovenskega povprečja (to je bilo 1,61); v jugovzhodni Sloveniji je bila 1,93, v posavski pa 1,85. Najmanj otrok na 1.000 prebivalcev, 8,  se je v 2019 rodilo v zasavski in v obalno-kraški regiji.

Matere 70 % otrok, rojenih v koroški regiji, neporočene

Med podatki o rojenih je regionalna raznolikost Slovenije najizrazitejša pri deležu otrok, katerih matere so ob njihovem rojstvu neporočene. V letu 2019 je bila prva po vrednosti tega podatka koroška (70 %),  druga pomurska (68 %), zadnja pa goriška statistična regija (49 %). V severovzhodnih  delih Slovenije, še zlasti v koroški statistični regiji, so bili ti deleži najvišji že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Delež živorojenih, rojenih zunaj zakonske zveze, statistične regije, Slovenija, 2019

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vira: SURS, GURS

Novosti v bazi SiStat
 
Podatke o rojenih za leto 2019, že objavljene  v Prvi objavi  dne 23. 6. 2020, podrobneje razčlenjene po statističnih in kohezijskih regijah, objavljamo zdaj tudi v podatkovni bazi SiStat.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.