Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Transport, Slovenija, april 2020

V pristaniškem prometu pretovorjenega za 41 % manj blaga kot v aprilu 2019

Ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa je močno občutil celoten transport. Javni potniški prevoz in promet pa sta bila zaradi njih ohromljena. Aprila 2020 v cestnem javnem linijskem prevozu ni bilo prepeljanih potnikov, letališki in pristaniški potniški promet pa sta upadla za 99 %.

  • 15.6.2020
  • |
  • končni podatki
Medkrajevni in mednarodni avtobusni prevoz potnikov
S 16. marcem 2020 je začel veljati vladni Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Javni potniški promet po tem datumu ni več prevažal potnikov, kar je trajalo, vse dokler se niso ukrepi za zajezitev epidemije koronavirusa začeli sproščati tudi za javni potniški prevoz.

V letališkem prometu pretovorjenega več blaga kot v aprilu 2019
Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v aprilu 2020 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 190 potnikov, kar je 99 % manj kot v aprilu 2019. Blagovni promet na omenjenem letališču pa je bil večji; pretovorjenega je bilo za 13 % več blaga kot v aprilu 2019. 
 
V pristaniškem prometu pretovorjenega manj blaga kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v aprilu 2020 našteli 5 potnikov, kar je 99 % manj kot v aprilu 2019. 
Blagovni promet v Luki Koper je bil v aprilu 2020 manjši kot v aprilu 2019; pretovorjenega je bilo malo več kot 1 mio. ton blaga, kar je za 41 % manj kot v aprilu prejšnjega leta.

Število prvič v Sloveniji registriranih motornih vozil nižje kot v aprilu 2019
Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v aprilu 2020, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 4.500, kar je za 65 % manj kot v aprilu 2019. Med temi je bilo približno 2.900 osebnih avtomobilov, kar je 69 % manj kot v aprilu 2019. Od tega je bilo 1.800 novih, kar je za 71 % manj kot v aprilu 2019.
Pristaniški promet s kontejnerji, Slovenija
Pristaniški promet s kontejnerji, Slovenija
Vira: SURS, URSP
Izbrani podatki transporta, Slovenija
IV 2020I–IV 2020IV 2020
IV 2019 
I–IV 2020
I–IV 2019
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)06.6010,062,4
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)01160,057,5
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)012.6220,058,7
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1294.4055,959,8
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)651.9816,960,6
Prvič registrirana cestna motorna vozila4.51931.64634,863,1
Prvič registrirani osebni avtomobili2.91824.56731,264,6
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)5590,10,7
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.1466.32858,281,3
Zračni transport
Promet potnikov na letališčih (1.000)2)0,2191,50,138,3
Promet blaga na letališčih (1.000 t)2)1,13,4113,088,3
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. 

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija, z letno objavo.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.