Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Poslovne tendence, Slovenija, maj 2020

Izboljšanje zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini

Zaupanje se je izboljšalo v predelovalnih dejavnostih in trgovini, medtem ko v gradbeništvu še zmeraj pada. V storitvenih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja enak kot prejšnji mesec.

  • 25.5.2020
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila maja 2020 za 12 odstotnih točk višja kot aprila 2020. Glede na maj 2019 je bila nižja za 30 odstotnih točk, za 27 odstotnih točk je bila nižja od dolgoletnega povprečja.

Najbolj je na zvišanje kazalnika zaupanja vplivalo zvišanje kazalnika pričakovana proizvodnja (za 40 odstotnih točk). Na zvišanje kazalnika je vplival tudi kazalnik zaloge končnih izdelkov (za 7 odstotnih točk), medtem ko se je kazalnik skupna naročila znižal (za 10 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno maja višji

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila maja 2020 za 6 odstotnih točk višja kot aprila 2020 in za 48 odstotnih točk nižja kot maja 2019 in 35 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj so se znižale, najizraziteje poslovni položaj (za 22 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj pa sta se zvišala kazalnik pričakovana prodaja in pričakovana skupna nabava (za 29 oz. 12 odstotnih točk). To so verjetno bile posledica rahljanja ukrepov in postopnega odprtja trgovin tudi v preostalih trgovinskih dejavnostih.

Padanje kazalnika zaupanja v gradbeništvu se nadaljuje

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila maja 2020 za 2 odstotni točki nižja kot aprila 2020 in za 41 odstotnih točk nižja kot maja 2019, hkrati pa za 16 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je na mesečni ravni poslabšala, izboljšali so se le kazalniki pričakovana naročila (za 27 odstotnih točk), poslovno stanje (za 15 odstotnih točk) ter pričakovane cene (za 3 odstotne točke).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot aprila

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila maja 2020 enaka kot aprila 2020, hkrati pa za 57 odstotnih točk nižja kot v maju 2019 ter za 50 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Vsi kazalniki stanj so se znižali in vsi kazalniki pričakovanj so se zvišali. Kazalniki stanj (poslovni položaj, povpraševanje in zaposlovanje) so maja 2020 dosegli najnižje vrednosti v celotnem opazovanem obdobju, to je od aprila 2002. Kazalniki pričakovanj so najnižje vrednosti dosegli prejšnji mesec, v maju pa so se vsi izboljšali. Tudi v storitvenih dejavnostih je prišlo do rahljanja ukrepov, ki veljajo za omejitev epidemije koronavirusa in s tem do optimističnih pričakovanj glede povpraševanja, zaposlovanja in prodajnih cen.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi ukrepov, ki veljajo na območju Republike Slovenije za omejitev epidemije koronavirusa (COVID-19), se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je sicer tudi v teh razmerah zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov.

Podatki temeljijo na vprašalniku za statistično raziskovanje Poslovne tendence, v katerem je med 1. in 15. majem 2020 poročalo 87 % podjetij. Glede na povprečno stopnjo odgovora lani 2019 je to bilo 4 odstotne točke manj (91 %).

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.