Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Gospodarska klima, Slovenija, maj 2020

Po globokem aprilskem padcu klima v maju višja

V maju 2020 je bila gospodarska klima na mesečni ravni višja za 6,5 odstotne točke, na letni pa nižja za 40,8 odstotne točke.

  • 25.5.2020
  • |
  • končni podatki

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni višje

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2020 (-33,1 odstotne točke) za 6,5 odstotne točke višja kot v aprilu 2020 (-39,6 odstotne točke). Njegova vrednost je bila 33,2 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali skoraj vsi kazalniki: kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (za 1,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je imel negativen vpliv (za 0,1 odstotne točke).

Gospodarsko razpoloženje na letni ravni zopet občutno nižje

Glede na maj 2019 je bil kazalnik gospodarske klime v maju 2020 za 40,8 odstotne točke nižji.

Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali vsi kazalniki zaupanja: v storitvenih dejavnostih (za 17,2 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 11,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja med potrošniki (ta je bil nižji za 7,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 2,0 odstotne točke).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–maj 2020
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–maj 2020
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, maj 2020
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, maj 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Zaradi ukrepov, ki veljajo na območju Republike Slovenije za omejitev epidemije koronavirusa (COVID-19), se SURS sooča s težavami pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. SURS je sicer tudi v teh razmerah zavezan k pravočasnemu objavljanju podatkov.

Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.