Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, april 2020

V aprilu 2020 izdanih 33 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu

V aprilu 2020, ko so upravne enote, ki izdajajo gradbena dovoljenja, opravljale zaradi epidemije samo nujne zadeve, je bilo kljub temu izdanih 198 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je za 33 % manj kot v prejšnjem mesecu, njihova površina naj bi bila večja za 3 %.

  • 20.5.2020
  • |
  • začasni podatki

Manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu 2020

Od aprila 2020 se med nujne zadeve, ki jih opravljajo upravne enote v času epidemije, uvršča tudi izdajanje gradbenih dovoljenj za stanovanjske objekte, javno in gospodarsko infrastrukturo, in v tem mesecu je bilo izdanih 198 gradbenih dovoljenj za stavbe. To je za 33 % manj kot v prejšnjem mesecu. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 42 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 26 % manj. Kljub temu naj bi bila skupna površina vseh v letošnjem aprilu načrtovanih stavb za 3 % večja od površine vseh stavb, katerih gradnja je bila odobrena z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 29 %, površina nestanovanjskih stavb pa večja za 54 %. Pri tem je treba upoštevati, da v marcu ni bilo izdanih gradbenih dovoljenj za večje nestanovanjske stavbe, v aprilu pa so bila izdana gradbena dovoljenja za večje stavbe splošnega družbenega pomena, gostinske in garažne stavbe. Med gradbenimi dovoljenji za nestanovanjske stavbe še vedno prevladujejo gradbena dovoljenja za nezahtevne objekte (v aprilu je delež teh znašal 73 %).

Med v aprilu izdanimi gradbenimi dovoljenji jih je bilo 99 % izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 33 % nižje kot v marcu 2020, njihova površina je bila manjša za 2 %. Med novogradnjami so v aprilu načrtovane večje nestanovanjske stavbe (stavbe splošnega družbenega pomena, gostinske in garažne stavbe). V primerjavi z aprilom 2019 je predvidenih za 66 % manj gradbenih dovoljenj za novogradnje, njihova površina pa naj bi bila manjša za 56 %.  
 
Načrtovanih manj stanovanj kot v marcu 2020, vendar več v večstanovanjskih stavbah

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v aprilu 2020, je bila predvidena gradnja 196 stanovanj, kar je za 25 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v prejšnjem mesecu. 64 teh stanovanj bo v enostanovanjskih stavbah, kar je 46 % manj kot v marcu, 132 pa v večstanovanjskih stavbah, kar je 17 % več stanovanj kot v marcu 2020. Med večstanovanjskimi stavbami je načrtovana gradnja desetih tri- in večstanovanjskih stavb; v teh je načrtovanih 126 stanovanj. 6 stanovanj je načrtovanih v dvostanovanjskih stavbah.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2020, je bilo predvidenih za 31 % manj gradenj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v marcu 2020, njihova površina pa naj bi bila manjša za 34 %. V primerjavi z aprilom  2019 je predvidenih za 48 % manj gradenj novih stanovanj, njihova površina pa naj bi bila manjša za 58 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v jugovzhodni Sloveniji

Na podlagi gradbenih dovoljenji, izdanih v aprilu 2020, se bo gradilo največ stanovanj v jugovzhodni Sloveniji: 54 stanovanj ali 28 % vseh. Sledijo gorenjska s 34 stanovanji (ali 17 % vseh stanovanj), osrednjeslovenska z 32 stanovanji (ali 16 % vseh) in goriška statistična regija s 25 stanovanj (ali 13 % vseh), v vseh preostalih statističnih regijah pa jih bo manj oz. nič. V obalno-kraški in posavski statistični regiji so načrtovana po tri stanovanja, v zasavski statistični regiji pa tokrat ni bilo izdano nobeno dovoljenje za gradnjo stanovanj.  

Število gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2016 - april 20201)
Število gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2016 - april 2020<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2020 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2020
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, april 2020
1) Vključuje koroško, obalno-kraško, podravsko, posavsko, primorsko-notranjsko, savinjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, april 2020
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj19876.01319619.848
  stanovanjske stavbe7732.28319619.848
  nestanovanjske stavbe12143.73000
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
IV 2020
III 2020
IV 2020
IV 2019
IV 2020
III 2020
IV 2020
IV 2019
Število67,134,068,851,9
Površina98,044,365,642,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Hkrati s to objavo so končni podatki o izdanih gradbenih dovoljenih za leto 2019 na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat. Končni podatki za leto 2020 bodo objavljeni najkasneje 20. 4. 2021.Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.