Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Obvestilo o poslovanju SURS v obdobju koronavirusa

Prestavitev datumov izida objav skoraj ni več

Do konca maja 2020 bomo objavili vse načrtovane objave, razen treh. Sprememb pri datumih izidov načrtovanih objav skoraj ni več. 

  • 29.5.2020
  • |
  • brez statusa
Na Statističnem uradu RS se tudi po preklicu epidemije koronavirusa (COVID-19) v Republiki Sloveniji s 1. 6. 2020, še soočamo z nekaterimi izzivi pri zbiranju, preverjanju in obdelavi podatkov. Kakovost podatkov nam je pri tem izredno pomembna, zato skrbimo, da objavljene statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni.


OBJAVLJANJE PODATKOV

Vpliv COVID-19 na naše gospodarstvo in družbo lahko spremljate v rednih in novih objavah na naši spletni strani. V Koledarju objav objavljamo načrtovane objave in beležimo morebitne spremembe pri objavljanju.

Do konca maja 2020 bomo objavili vse načrtovane objave, razen treh. Nov datum izida tokrat objavljamo le pri eni objavi; ta je bil prvotno načrtovan za 4. junij 2020. Nanovo določen datum izida te objave je:
  • 30. 11. 2020: Porazdelitev agregatov nacionalnih računov po skupinah gospodinjstev, Slovenija, 2018

Spodaj načrtovani objavi prestavljamo, vendar vam, žal, še ne moremo sporočiti novih datumov  izida teh objav; sporočili ju bomo naknadno. Prosimo za razumevanje.
  • 28. 5. 2020: Indeksi cen poslovnih nepremičnin, Slovenija, 2008-2019
  • 2. 4. 2020: Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, 2019


Kakovost objavljenih podatkov lahko spremljate v metodoloških gradivih 


Ob objavi statističnih podatkov redno posodabljamo pripadajoče metapodatke v metodoloških pojasnilih in poročilih o kakovosti. Bodite pozorni tudi na metodološka opozorila pri posameznih objavah in na opombe v podatkovni bazi SiStat,  kjer vas opozarjamo na možnost objave manj zanesljivih podatkov. 

Še naprej bomo spremljali in analizirali vpliv trenutnih razmer na statistične podatke, hkrati pa raziskovali možnosti za uporabo dodatnih virov in novih metod za izboljšanje kakovosti podatkov.


DAJALCI PODATKOV


Zavedamo se, da je v trenutnih okoliščinah še vedno moteno poslovanje nekaterih naših partnerjev, ki nam sporočate podatke. Z namenom, da bomo lahko zagotovili podatke, ki prikazujejo vpliv epidemije COVID-19 na naše gospodarstvo in družbo, je za nas izredno pomembno, da nam tudi v bodoče posredujete vaše podatke. 

Prav tako vabimo vse izbrane osebe, ki prejmete pisno vabilo k sodelovanju v naših raziskovanjih, da se nanj odzovete. Le z vašim sodelovanjem lahko zagotovimo kakovostne podatke.

Pomoč in dodatne informacije vam zagotavljamo nemoteno po elektronski poti:


POVPRAŠEVANJE PO PODATKIH

Uporabnikom odgovarjamo na povpraševanja o podatkih v poslovnem času (od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 15.30 ter v petek med 9.00 in 14.30), nemoteno, in sicer po elektronski poti: gp.surs@gov.si.


Tudi komunikacijo z mediji zagotavljamo po elektronski poti, na e-naslovu: pr.surs@gov.si.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.