Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, januar 2020

V januarju 2020 cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni višje v povprečju za 0,7 %

Cene inputov v kmetijstvu so bile v januarju 2020 v povprečju za 0,7 % višje kot v decembru 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,8 %.

  • 25.3.2020
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu višje na mesečni in letni ravni
Cene inputov v kmetijstvu so bile v januarju 2020 v povprečju za 0,7 % višje kot v decembru 2019 in za 1,8 % višje kot pred letom dni.

Višje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v januarju 2020 zvišale, in sicer glede na december 2019 so bile višje v povprečju za 0,6 %, glede na januar 2019 pa za 1,5 %.

V januarju 2020 so se na mesečni ravni najbolj zvišale cene v skupini energija in maziva (v povprečju za 2,3%), sledile so cene v skupini drugi proizvodi in storitve (višje v povprečju za 1,7 %) ter cene v skupini vzdrževanje opreme (višje v povprečju za 0,6 %). Najmanj so se zvišale cene v skupini vzdrževanje zgradb (v povprečju za 0,3 %).

Višje tudi cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v januarju 2020 v povprečju za 0,8 % višje kot v decembru 2019 in za 2,4 % višje kot pred letom dni.

Višje cene opreme ter nižje cene zgradb
V januarju 2020 so se na mesečni ravni cene opreme zvišale v povprečju za 1,2 %, medtem ko so se cene zgradb znižale v povprečju za 0,3 %.

Med opremo so se najbolj zvišale cene transportne opreme (traktorjev), in sicer v povprečju za 1,7 %, medtem ko so bile cene mehanizacije in druge opreme višje v povprečju za 0,8 %.

Podrobni podatki bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni naknadno, predvidoma 26. 3. 2020.


Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
I 2020
Ø 2015 
I 2020
XII 2019
I 2020
I 2019 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,24100,6101,5
Semena in sadike100,7098,999,1
Energija; maziva109,55102,3106,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal85,4699,396,8
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila101,15100,097,6
Vzdrževanje opreme102,01100,698,7
Vzdrževanje zgradb106,90100,3104,0
Drugi proizvodi in storitve113,31101,7107,6
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)111,96100,8102,4
Oprema112,57101,2102,9
Zgradbe110,2699,7100,9
Skupaj (input 1 + input 2)105,93100,7101,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.