Mnenje potrošnikov, Slovenija, februar 2020

Razpoloženje potrošnikov v februarju 2020 slabše kot v prejšnjem mesecu

Razpoloženje potrošnikov se je v februarju 2020 po rahlem izboljšanju v januarju ponovno poslabšalo.

  • 20.2.2020
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v februarju 2020 za 2 odstotni točki nižji kot v prejšnjem mesecu. Razpoloženje potrošnikov se je po dveh zaporednih zvišanjih ponovno poslabšalo, še vedno pa je bilo za 3 odstotne točke višje od dolgoletnega povprečja.

Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se poslabšali naslednji trije: pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za 1 odstotno točko), pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi (za 5 odstotnih točk) in pričakovanje glede števila brezposelnih (za 2 odstotni točki). Kazalnik pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Zaupanje potrošnikov na letni ravni slabše

Na letni ravni, tj. glede na februar 2019, je bil kazalnik zaupanja potrošnikov v februarju 2020 nižji za 9 odstotnih točk. Od povprečja preteklega leta pa je bil nižji za 7 odstotnih točk.

Znižanje kazalnika zaupanja na letni ravni sta povzročila v največji meri kazalnika pričakovanj glede gospodarskega stanja v državi in glede števila brezposelnih, ki sta se poslabšala za 15 oz. 14 odstotnih točk. Za 7 odstotnih točk je upadlo tudi pričakovanje glede varčevanja. Pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu je bilo nižje za 3 odstotne točke.

Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–februar 2020
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–februar 2020
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, februar 2020
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, februar 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. Od januarja 2016 kombiniramo anketiranje po telefonu s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.