Odkup lesa, Slovenija, 2019

Vrednost odkupa okroglega lesa v letu 2019 za 9 % nižja kot v letu 2018

Okrogli les iz zasebnih gozdov, odkupljen v 2019, je bil vreden 54,3 milijona EUR kar je za 9 % manj od lesa, odkupljenega v 2018.

  • 20.2.2020
  • |
  • končni podatki

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2019 nižja kot v letu 2018

V letu 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 54,3 milijona EUR, to je za 9 % manj od vrednosti odkupa v letu 2018. 
Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir ter vrednost lesa za celulozo sta bili nižji kot pred enim letom (za okoli 11 % oz. 8 %), vrednost odkupljenega lesa za kurjavo in vrednost drugega industrijskega lesa pa višji (za okoli 13 % oz. 3 %). 
    
V strukturi odkupa okroglega lesa prevladujejo hlodi za žago in furnir

Največji del vrednosti celotnega odkupa okroglega lesa je bil ustvarjen z odkupom hlodov za žago in furnir, in sicer 74,8 % celotne vrednosti;  delež lesa za celulozo je znašal 15,2 %, delež  lesa za kurjavo 7,7 % in delež drugega okroglega industrijskega lesa 2,2 % vrednosti celotnega odkupa.

Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenega okroglega lesa po kategorijah, Slovenija, 2019
Vrednost odkupljenega okroglega lesa po kategorijah, Slovenija, 2019
Vir:SURS
Odkup lesa, Slovenija, 2019
20182019 2019
2018
EURindeks
Skupaj59.660.78354.268.17591,0
  hlodi za žago in furnir45.789.24240.593.17088,7
  les za celulozo in plošče8.997.2758.270.27491,9
  drug okrogel industrijski les1.170.8231.208.810103,2
  les za kurjavo3.703.4434.195.921113,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.