Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, december 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v decembru 2019 za skoraj 19 % višja kot v decembru 2018

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v decembru 2019 za skoraj 19 % višja kot v decembru 2018 in za več kot 11 % višja kot v novembru 2019.

  • 20.2.2020
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupa pridelkov iz skupine poljedelstvo precej višja kot v decembru 2018
 
Skupna vrednost v decembru 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila občutno višja kot v decembru 2018. Opazno višja kot pred enim letom je bila vrednost odkupljenih industrijskih rastlin, in to predvsem zaradi precej višje vrednosti odkupljenega hmelja. Precej višja je bila tudi vrednost odkupljenega krompirja, žit in zelenjadnic (predvsem zato, ker je bila odkupljena večja količina omenjenih pridelkov, vrednost odkupljenega krompirja pa poleg tega tudi zaradi višje povprečne odkupne cene).
 
Vrednost odkupa pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo višja kot v decembru 2018
 
Vrednost v decembru 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za več kot 41 % višja kot v decembru 2018. Vrednost odkupljenega sadja je bila višja za skoraj 63 % (deloma zaradi v povprečju precej višjih odkupnih cen sadja, deloma zato, ker je bila večja tudi količina odkupljenega sadja). Vrednost odkupljenega vina je bila višja za več kot 24 %, precej višji kot pred enim letom pa sta bili tudi vrednosti odkupljenega grozdja za predelavo ter sadik.
 
Vrednost odkupa pridelkov iz skupine živinoreja višja kot v decembru 2018
 
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v decembru 2019 za približno 2 % višja kot v decembru 2018. Vrednost odkupljenega mleka je bila višja za več kot 7 %. Prav tako za 7 % je bila višja tudi vrednost odkupljene perutnine. Vrednost odkupljenih jajc je bila višja za več kot 10 % (ker je bila odkupljena večja količina pridelka). Vrednost odkupljene živine pa je bila za več kot 7 % nižja kot pred enim letom (deloma zato, ker je bila manjša količina odkupljene živine, deloma zato, ker so bile v povprečju nižje tudi odkupne cene živine).
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
XII 2019XII 2019
XI 2019 
XII 2019
XII 2018
1000 EUR1)indeks
Skupaj55.704111,4118,5
Poljedelstvo10.461130,4214,0
  žita5.295184,5192,2
  industrijske in krmne rastline3.44693,0273,9
  krompir202116,5166,4
  zelenjadnice2)1.517119,1201,3
Sadjarstvo in vinogradništvo6.70896,0141,3
  sadje77575,2162,7
  sadike3)9926,0279,6
  grozdje58838,4-
  alkoholne pijače5.246129,7124,4
Živinoreja38.029109,3102,1
  živina12.301107,192,7
  perutnina7.283114,9107,4
  jajca4)2.513132,6110,4
  mleko15.582105,9107,4
  mlečni izdelki499,139,6
  kože in volna30797,871,7
  med in izdelki iz medu38140,491,4
Drugi pridelki5) 507260,0240,4
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2019 najkasneje 25. februarja 2020).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.