Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 4. četrtletje 2019

Cene storitev pri proizvajalcih v 2019 povprečno za 3,8 % višje kot v 2018

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v letu 2019 v povprečju za 3,8 % višje kot v prejšnjem letu. To je bilo četrto zaporedno letno zvišanje cen. V zadnjem letu so se cene najizraziteje zvišale v zaposlovalnih dejavnostih (za 27,1 %), najizraziteje znižale pa v zračnem prometu (za 4,2 %).

  • 19.2.2020
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih v 4. četrtletju 2019 za 3,8 % višje kot v predhodnem letu
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v letu 2019 povprečno za 3,8 % višje kot v letu 2018. To je bilo četrto zaporedno letno zvišanje cen; v letu 2016 so se glede na leto prej zvišale za 0,9 %, v letu 2017 za 1,6 %, v letu 2018 pa za 1,5 %.

V zadnjem letu so se najizraziteje zvišale cene storitev v zaposlovalnih dejavnostih (za 27,1 %), potem v pomorskem prometu (za 14,1 %), v telekomunikacijskih dejavnostih (za 10,9 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 7,9 %). Najizraziteje pocenile pa so se storitve v zračnem prometu (za 4,2 %); sledile so storitve v dejavnosti dajanje v najem in zakup (te so se pocenile za 2,8 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v 4. četrtletju 2019 za 0,1 % višje kot v prejšnjem četrtletju

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 4. četrtletju 2019 višje tudi v primerjavi s 3. četrtletjem 2019, in sicer povprečno za 0,1 %. Najizraziteje so se zvišale cene storitev v pomorskem prometu (za 6,3 %) ter v pravnih in računovodskih dejavnostih; podjetniškem in poslovnem svetovanju (za 2,3 %). Izraziteje znižale pa so se cene storitev v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (za 11,4 %) ter v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanimi dejavnostmi (za 9,4 %).
Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
X–XII 19
VII–IX 19
X–XII 19
X–XII 18
I–XII 19
I–XII 18
X–XII 19
Ø 15  
Skupaj100,1103,8103,2107,50
H49 Kopenski promet; cevovodni transport100,0101,3101,6102,51
H49.4–N81.2 Storitve zahtevane z Uredbo STS (za indeks cen storitev pri proizvajalcih)1)100,3104,1103,5108,05
H50.1_H50.2 Pomorski promet106,3114,1103,6127,98
H51 Zračni promet95,095,8101,097,30
H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,8101,0100,3101,77
H53 Poštna in kurirska dejavnost100,2102,8104,2117,02
I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti88,699,4102,5114,76
I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač100,2102,6101,4104,59
J61 Telekomunikacijske dejavnosti100,9110,9109,8122,67
J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti99,9102,4101,6101,75
J63 Druge informacijske dejavnosti101,3100,998,190,34
L68 Poslovanje z nepremičninami101,7107,9104,8104,03
M69_M70.2 Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje102,3105,5103,1108,71
M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje99,9102,6102,8110,98
M73 Oglaševanje in raziskovanje trga101,1101,5101,2104,04
N77 Dajanje v najem in zakup98,997,297,297,32
N78 Zaposlovalne dejavnosti100,3127,1119,5127,96
N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti90,6100,8105,896,21
N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost99,2105,3105,5110,86
N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice99,4105,9107,5110,08
1) Indeks vključuje dejavnosti H49.4, H50.1, H50.2, H51, H52.1, H52.24, H53, J61, J62, J63, M69, M70.2, M71, M73, N78, N80 in N81.2.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.