Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, november 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v novembru 2019 za približno 9 % višja kot v novembru 2018

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v novembru 2019 za približno 9 % višja kot v novembru 2018 in za približno 12 % nižja kot v oktobru 2019.

  • 20.1.2020
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupa v skupini poljedelstvo precej višja kot v novembru 2018

Vrednost v novembru 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za skoraj 41 % višja kot v novembru 2018. Višja je bila predvsem zaradi višje vrednosti odkupljenih žit, med temi pa predvsem zaradi višje vrednosti odkupljene koruze v zrnju, ker je bila količina te koruze večja kot v novembru 2018. Precej višja je bila tudi vrednost odkupljenega krompirja in industrijskih rastlin (vrednost odkupljenega krompirja je bila višja deloma zaradi večje količine, deloma zaradi višje povprečne cene). Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila višja za približno 3 %.
 
Vrednost odkupa v skupini sadjarstvo in vinogradništvo višja kot v novembru 2018
 
Vrednost v novembru 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za skoraj 10 % višja kot v novembru 2018. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila višja za skoraj 13 % in vrednost odkupljenega sadja za skoraj 7 %. Vrednost odkupljenega sadja je bila višja predvsem zato, ker so bile cene sadja v povprečju višje kot pred enim letom. Vrednost odkupljenega grozdja za predelavo je bila nižja za približno 2 %. Količina grozdja za predelavo, odkupljenega v novembru 2019, je bila manjša kot leto prej, cene pa so bile v povprečju višje.

Vrednost odkupa v skupini živinoreja višja kot v novembru 2018

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v novembru 2019 za 4 % višja kot v novembru 2018. Vrednost odkupljene živine je bila višja za skoraj 7 %, vednost odkupljene perutnine za približno 5 % in vrednost odkupljenega mleka za 6 %. Vrednost odkupljenega mleka je bila višja kot v novembru 2018, ker je bila večja količina odkupljenega mleka, višja pa je bila tudi povprečna odkupna cena mleka. Vrednost odkupljenih jajc je bila nižja, in sicer za več kot 9 %.
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
XI 2019XI 2019
X 2019 
XI 2019
XI 2018
1000 EUR1)indeks
Skupaj49.99587,9109,1
Poljedelstvo8.02455,8140,8
  žita2.87030,8192,2
  industrijske in krmne rastline3.707126,1129,6
  krompir17376,6157,8
  zelenjadnice2)1.27470,6103,1
Sadjarstvo in vinogradništvo6.986126,3109,8
  sadje1.03175,5106,5
  sadike3)379176,6157,8
  grozdje1.533123,398,1
  alkoholne pijače4.043149,2112,6
Živinoreja34.79095,2104,0
  živina11.491103,9106,5
  perutnina6.33880,8105,1
  jajca4)1.89689,490,7
  mleko14.71996,7106,0
  mlečni izdelki468,838,2
  kože in volna314110,352,4
  med in izdelki iz medu27211,660,9
Drugi pridelki5) 19546,562,9
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2019 najkasneje 25. februarja 2020).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.