Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, november 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del za 0,7 % nižja kot v oktobru 2019

Vrednost gradbenih del, opravljenih v novembru 2019, je bila za 0,7 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 8,4 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v novembru 2018.

  • 15.1.2020
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v novembru 2019 opravljenih gradbenih del nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu  

Vrednost v novembru 2019 opravljenih gradbenih del je bila v primerjavi s prejšnjim mesecem, v katerem je bila višja kot v mesecu pred tem, tokrat ponovno nižja, in sicer za 0,7 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila za 5,2 % višja, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,7 % nižja. Dvig vrednosti opravljenih gradbenih del na stavbah v primerjavi s prejšnjim mesecem je bil posledica predvsem višje vrednosti opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah; ta je bila namreč za 10,8 % višja kot v prejšnjem mesecu. Vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah pa je bila višja le za 1,1 %. 

Vrednost v novembru 2019 opravljenih gradbenih del nižja od vrednosti del, opravljenih v novembru 2018

Vrednost v novembru 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja za 8,4 %. Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, je bila tokrat višja za 2,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila nižja, in sicer za 11,9 %. Vrednost v novembru 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na november 2018 višja predvsem zaradi višje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah (za 13,1 %); vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah je bila namreč višja le za 0,1 %. 

Vrednost v prvih enajstih mesecih leta 2019 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2018 

Vrednost gradbenih del, opravljenih od januarja do novembra 2019, je bila za 3,3 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 2,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 3,6 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
XI 2019
X 2019 
XI 2019
XI 2018
I–XI 2019
I–XI 2018
XI 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo99,391,6103,3118,4
  stavbe105,2102,9102,7158,2
  gradbeni inženirski objekti98,388,1103,6105,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.