Transport, Slovenija, november 2019

V letališkem prometu za 27 % manj potnikov kot v novembru 2018

 V novembru 2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 85.800 potnikov, kar je za 27 % manj kot v novembru 2018.

  • 15.1.2020
  • |
  • končni podatki

V mestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih za 2 % manj, v medkrajevnem in mednarodnem pa za 3 % več potnikov kot pred enim letom
Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v novembru 2019 prepeljali 3 milijone potnikov (za 3 % več kot v novembru 2018). Pri tem so opravili 55,6 milijona potniških kilometrov, kar je za 5 % več kot v novembru 2018. 
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v novembru 2019 prepeljali nekaj več kot 6,1 milijona potnikov ali za 2 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.

V letališkem prometu za 27 % manj potnikov kot pred enim letom
V novembru 2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 85.800 potnikov, kar je za 27 % manj kot v novembru 2018.

V pristaniškem prometu za 19 % manj potnikov kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v novembru 2019 našteli okrog 1.400 potnikov, kar je za 19 % manj kot v novembru 2018. Večina teh so bili potniki na ladjah za križarjenje.
V pristanišču Koper je bilo v novembru 2019 pretovorjenega 1,7 milijona ton blaga, kar je za 22 % manj kot v novembru 2018.

Med prvič v Sloveniji registriranimi osebnimi avtomobili okoli 5.200 novih 
V novembru 2019 je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 10.200 cestnih motornih vozil ali približno enako število kot v novembru 2018. 
Prvič smo v Sloveniji registrirali okoli 7.900 osebnih avtomobilov, od tega okoli 5.200 novih. Število prvič registriranih osebnih  avtomobilov je bilo v primerjavi z novembrom 2018 približno enako.

V 3. četrtletju 2019 po železnici prepeljanih za 4 % več potnikov in opravljenih za 8 % več potniških kilometrov kot v istem obdobju 2018
Vlaki so po slovenskih tirih v 3. četrtletju 2019 prepeljali skoraj 3,5 milijona potnikov ali za 4 % več kot v 3. četrtletju 2018. Opravili so 184 milijonov potniških kilometrov ali za 8 % več kot v 3. četrtletju 2018. 
V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 3. četrtletju 2019 prepeljanih skoraj 5,4 milijonov ton blaga in opravljenih 1,3 milijarde tonskih kilometrov, to je glede na 3. četrtletje 2018 za 8 % več prepeljanega blaga in za 8 % več opravljenih tonskih kilometrov.

V 3. četrtletju 2019 po cestah opravljenih za 9 % več tonskih kilometrov kot v istem obdobju 2018
Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so od julija do septembra 2019 prepeljala 23,3 milijonov ton blaga in pri tem opravila 6 milijard tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 1 % večja kot v 3. četrtletju 2018, število opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 9 % višje.

Podrobneje razčlenjeni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.
Železniški potniški prevoz, Slovenija
Železniški potniški prevoz, Slovenija
Vir: SURS
Izbrani podatki transporta, Slovenija
XI 2019I–XI 2019XI 2019
XI 2018 
I–XI 2019
I–XI 2018
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)3.00225.750102,798,1
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)55,6484,2104,6101,1
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)6.10353.21398,097,7
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.83827.92292,6101,3
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)82012.476103,0103,1
Prvič registrirana cestna motorna vozila10.247131.868100,299,1
Prvič registrirani osebni avtomobili7.93399.979100,398,3
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)1.371143.25281,4107,9
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.73020.85377,798,0
Zračni transport4)
Promet potnikov na letališčih (1.000)85,81.633,573,196,0
Promet blaga na letališčih (1.000 t)0,910,379,991,5
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Od vključno septembra 2019 dalje podatkov o zračnem prevozu ne bomo več objavljali zaradi prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika.
Vir: SURS
Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
VII–IX 2019I–IX 2019VII–IX 2019
VII–IX 2018 
številoindeks
Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4.61419.850105,0
Železniški prevoz3.47310.247104,1
Zračni prevoz26280064,7
Letališki promet5901.44999,6
Potniški km (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)83373105,7
Železniški prevoz184,5524,4108,2
Zračni prevoz250,2702,258,8
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Vir: SURS
Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
VII–IX 2019I–IX 2019VII–IX 2019
VII–IX 2018 
številoindeks
Blago (1.000 t)
Cestni prevoz23.29267.303101,4
Železniški prevoz5.39316.578107,8
Pristaniški promet1)5.65217.274101,6
Tonski km (mio.)
Cestni prevoz5.993,817.760,1109,0
Železniški prevoz1.307,34.018,9107,8
1) Podatki so začasni.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.