Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2019

V turističnih nastanitvenih obratih oktobra milijon prenočitev turistov

V turističnih nastanitvenih obratih so v oktobru 2019 zabeležili več kot 460.000 prihodov turistov in nekaj več kot milijon njihovih prenočitev. Prihodov je bilo za 6 % več, prenočitev pa približno toliko kot v oktobru 2018. 69 % turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti.

  • 23.12.2019
  • |
  • končni podatki

Prihodov turistov več, njihovih prenočitev pa približno toliko kot v oktobru 2018

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v oktobru 2019 zabeleženih nekaj več kot 464.000 prihodov turistov in nekaj več kot 1 milijon turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo več kot 131.000 (kar je 6 % več kot v oktobru 2018), njihovih prenočitev pa več kot 330.000 (kar je 2 % več kot v oktobru 2018). Prihodov tujih turistov je bilo več kot 333.000 (kar je 6 % več kot v oktobru 2018), njihovih prenočitev pa več kot 739.000 (kar je 1 % manj kot v oktobru 2018). Tuji turisti so ustvarili 69 % vseh turističnih prenočitev v tem mesecu.

Med tujimi turisti tudi v oktobru največ nemških

Ključni turistični trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v oktobru 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Nemčija (13 % ali več kot 98.000 prenočitev), Avstrija (12 %), Italija (9 %), Hrvaška (6 %), druge azijske države (5 %) in Združene države (4 %).

Glede na oktober 2018 se je najizraziteje povečalo število prenočitev turistov iz Nemčije (za 20 %), sledili so turisti iz Hrvaške (za 7 %), drugih azijskih držav (za 4 %) in Združenih držav (za 2 %). Število prenočitev turistov iz Avstrije in Italije pa se je glede na oktober 2018 zmanjšalo.

Največ prenočitev v zdraviliških občinah

Na ravni vrst turističnih občin je bilo v oktobru 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah (26 % ali več kot 276.000); sledile so gorske občine (21 %), obmorske občine (19 %) in občina Ljubljana (18 %).

V vseh navedenih vrstah turističnih občin, razen v občini Ljubljana, je bilo v oktobru 2019 zabeleženih več prenočitev kot v oktobru 2018. V gorskih občinah jih je bilo za 8 % več, v zdraviliških za 3 % in v obmorskih za 1 %. V občini Ljubljana jih je bilo za 9 % manj kot v oktobru 2018.

Skoraj 60 % prenočitev v hotelih

Največ prenočitev so turisti ustvarili v hotelih (58 % ali skoraj 619.000, kar je odstotek manj kot v oktobru 2018), sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (16 % prenočitev ali 2 % več prenočitev kot v oktobru 2018) ter kampi (6 % prenočitev ali 7 % več prenočitev kot v oktobru 2018).

Do konca oktobra že več kot 14 milijonov turističnih prenočitev

Od začetka leta do konca oktobra 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 5,6 milijona prihodov turistov in več kot 14,2 milijona njihovih prenočitev, kar je 6 % več prihodov in 2 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 
Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, oktober 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj464.2885.612.386106,2105,71.069.29514.287.334100,0101,6
Domači131.1461.319.065106,4101,7330.0763.860.921102,498,2
Tuji333.1424.293.321106,2106,9739.21910.426.41399,0103,0
  od tega
  iz Nemčije39.753565.563125,4116,398.2861.466.011120,3113,1
  iz Avstrije34.387343.61591,9103,084.991882.69486,599,7
  iz Italije36.717489.233104,5100,969.6641.062.81594,297,7
  iz Hrvaške20.945192.456104,9106,944.012450.641106,8103,2
  iz drugih azijskih držav26.531155.779118,4118,039.863286.721103,8107,0
  iz Združenih držav14.765140.242107,6108,032.440303.581101,6103,8
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in nastanitvenih obratih, oktober 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj464.2885.612.386106,2105,71.069.29514.287.334100,0101,6
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine88.186852.867103,7100,0276.4482.953.584103,498,7
  Gorske občine115.3131.761.074110,5106,8227.1334.368.033108,2104,6
  Obmorske občine75.514881.502103,9103,4199.2572.816.976100,7101,0
  Ljubljana92.948986.199107,2111,0187.1901.958.69090,8104,4
  Mestne občine40.830456.992103,5103,282.602907.02890,996,6
  Druge občine51.497673.752105,6107,596.6651.283.02399,8100,0
Nastanitveni obrati
  Hoteli284.3612.659.303104,3103,9618.8466.405.05699,299,1
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše71.8351.081.976111,8115,3174.3243.043.113102,4111,6
  Kampi  25.881693.481119,4111,065.3251.978.335106,5106,2
  Mladinski hoteli16.683220.704107,498,834.439434.300109,598,4
  Počitniški domovi9.867107.37486,393,632.783369.315100,592,7
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.