Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Cene energentov, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Cene električne energije v 3. četrtletju 2019 višje tako za gospodinjske kot tudi negospodinjske odjemalce

Povprečna cena električne energije je bila v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 višja kot v drugem četrtletju 2019, in to za gospodinjske odjemalce za 3 %, za negospodinjske odjemalce pa za 1 %.

  • 5.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 znašala 0,17 EUR/kWh, to je 3 % več kot v drugem četrtletju 2019. Povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je v tretjem četrtletju 2019 znašala 0,08 EUR/kWh, to je 1 % več kot v drugem četrtletju 2019.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se je v tretjem četrtletju 2019 glede na drugo četrtletje 2019 zvišala za 2 % in je znašala 0,06 EUR/kWh. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa je bila v tretjem četrtletju 2019 za 4 % nižja kot v drugem četrtletju 2019; znašala je 0,03 EUR/kWh.

Cene električne energije, Slovenija
Cene električne energije, Slovenija
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo.
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za 3. četrtletje 2019 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.