Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, september 2019

Povprečna plača za september 2019 za 0,8 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna plača za september 2019 je znašala bruto 1.712,11 EUR, neto pa 1.105,26 EUR. V primerjavi s plačo za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %.

  • 15.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za september 2019 nižja od plače za avgust 2019
Povprečna plača za september 2019 je znašala 1.712,11 EUR bruto oz. 1.105,26 EUR neto; od plače za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %.

Glavni razlog, da je bila povprečna plača za september 2019 nižja od povprečne plače za avgust 2019, so bila nižja izredna izplačila, izplačana s plačo za september 2019.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra 2019 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za isto obdobje 2018 zvišala, in sicer nominalno za 4,3 % oz. realno za 2,6 %.

Povprečna plača za september 2019 nižja od plače za avgust 2019 le v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za september 2019 se je v primerjavi s plačo za avgust 2019 v zasebnem sektorju znižala za 1,3 %, v javnem sektorju pa je bila približno enaka plači za avgust 2019.

Povprečna neto plača za september 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za september 2019 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.518,24 EUR), sledila ji je povprečna plača v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.512,66 EUR).

Povprečna plača za september 2019 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji
Najvišjo povprečno neto plačo za september 2019 so imeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji (znašala je 1.199,86 EUR in je bila za 8,6 % višja od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji (znašala je 1.000,72 EUR in je bila za 9,5 % nižja od slovenskega povprečja).

Povprečna plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, september 2019
Povprečna plača pri pravnih osebah po statističnih regijah, Slovenija, september 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IX 2019Ø I-IX 2019Ø VII-IX 2019IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
Ø I-IX 2019
Ø I-IX 2018
EURindeks
Bruto1.712,111.727,551.725,1499,2104,9104,3
Javni sektor2.021,582.029,632.028,11100,1105,9105,3
  od tega sektor država2.046,682.036,102.037,68101,4106,2106,1
Zasebni sektor1.570,191.588,921.586,8398,6104,4104,0
Neto1.105,261.114,161.112,8399,2104,1103,7
Javni sektor1.292,341.297,481.296,50100,0105,0104,5
  od tega sektor država1.308,891.303,301.304,03101,2105,3105,3
Zasebni sektor1.019,471.030,041.028,9898,7103,7103,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za september 2019 bodo objavljeni 25. novembra 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.