Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, oktober 2019

Cene v oktobru 2019 na letni in mesečni ravni višje (za 1,4 % oz. za 0,1 %)

Drobnoprodajne cene so se v oktobru 2019 zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na mesečni pa za 0,1 %. Dražje storitve so k letni inflaciji prispevale 1,0 odstotne točke, dražje blago pa 0,4 odstotne točke.

  • 30.10.2019
  • |
  • končni podatki

V oktobru na letni ravni 1,4-odstotna inflacija

Letna rast cen je bila v letošnjem oktobru 1,4-odstotna (v oktobru 2018 je bila 2,2-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,7-odstotna).

V letu dni so se storitve v povprečju podražile za 3,2 %, blago pa za 0,6 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 0,9 % oz. 0,5 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 0,6 %.

K letni inflaciji so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale višje cene iz skupine stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. V tej skupini se je najbolj podražilo zbiranje odpadkov (za 18,2 %). Po 0,3 odstotne točke sta k inflaciji prispevali 1,5-odstotna podražitev hrane in brezalkoholnih pijač ter 3,4-odstotna podražitev raznovrstnega blaga in storitev.

Na drugi strani je letno inflacijo najbolj, za 0,2 odstotne točke, znižala pocenitev pogonskih goriv (bencin in dizelsko gorivo sta se pocenila vsak za 4,5 %).
 

Cene v oktobru na mesečni ravni v povprečju višje za 0,1 %

Cene življenjskih potrebščin so se v oktobru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju zvišale za 0,1 %.
 
Največ, 0,3 odstotne točke, so k mesečni inflaciji prispevali dražja obleka in obutev; oblačila so se podražila za 3,8 %, obutev za 5,0 %. 0,1 odstotne točke so inflacijo zvišale tudi višje cene goriv in maziv za osebna vozila (za 2,2 %).
 
Na drugi strani so mesečno inflacijo znižali cenejši počitniški paketi (za 9,3 %), in sicer za 0,3 odstotne točke.
 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v oktobru 2019 1,5-odstotna (v oktobru 2018 je bila 2,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,7-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta  1,9-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna.

Storitve so se v letu dni podražile za 3,2 %, blago pa za 0,4 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 0,7 % oz. 0,3 %, cene trajnega blaga pa znižale za 0,6 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v septembru 2019 0,8-odstotna (v avgustu 2019 1,0-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,2-odstotna (v avgustu 2019 1,4-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (−0,5-odstotna), najvišja pa v Romuniji (3,5-odstotna); v Sloveniji je bila 1,7-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
X 19
X 18
X 19
IX 19 
X 19 
XII 18
I–X 19
I–X 18
X 19–XI 18
X 18–XI 17
X 19
Ø 15 
Skupaj101,4100,1101,9101,6101,6105,44
01 Hrana in brezalkoholne pijače101,5100,0103,0101,4101,3107,74
02 Alkoholne pijače in tobak101,499,8102,1100,9100,8105,98
03 Oblačila in obutev100,6104,1101,6101,4101,1105,71
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,9100,2102,8104,5104,6111,12
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,3100,4100,1101,2101,2102,02
06 Zdravstvo101,7100,2101,2101,7101,6103,98
07 Prevoz99,1100,6100,399,199,398,38
08 Komunikacije100,599,498,9100,9101,1104,42
09 Rekreacija in kultura100,897,1101,6101,8101,9102,21
10 Izobraževanje105,5100,7105,6103,5103,2111,83
11 Restavracije in hoteli102,999,4104,0103,0102,9109,92
12 Raznovrstno blago in storitve103,499,8103,3102,1102,0108,40
  Blago100,6100,7101,4100,9101,0103,81
  Storitve103,298,7103,0103,1103,1108,95
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
X 19
X 18
X 19
IX 19 
X 19 
XII 18
I–X 19
I–X 18
X 19–XI 18
X 18–XI 17
X 191)
Ø 15 
Skupaj1,50,12,01,71,7105,74
01 Hrana in brezalkoholne pijače1,6-0,22,81,61,6107,42
02 Alkoholne pijače in tobak1,5-0,22,10,90,8105,96
03 Oblačila in obutev0,54,01,30,90,5104,51
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,80,22,64,74,9112,01
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,40,40,41,11,1100,73
06 Zdravstvo2,60,32,02,42,4105,52
07 Prevoz-1,10,60,3-0,8-0,699,69
08 Komunikacije-0,3-0,5-1,90,20,6104,10
09 Rekreacija in kultura0,9-2,21,71,81,9103,45
10 Izobraževanje4,70,74,83,12,9110,64
11 Restavracije in hoteli3,4-0,44,13,43,3110,65
12 Raznovrstno blago in storitve2,8-0,12,71,81,7107,44
  Blago0,40,71,40,80,9103,52
  Storitve3,2-0,83,03,13,0109,64
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.