Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Demografski dogodki, Slovenija, 2. četrtletje 2019

V drugem četrtletju 2019 pozitiven tako naravni kot selitveni prirast

V drugem četrtletju leta 2019 sta bila tako naravni kot selitveni prirast pozitivna, in sicer za 85 oz. 4.924 prebivalcev.

  • 29.10.2019
  • |
  • začasni podatki

Manj živorojenih in manj umrlih
V drugem četrtletju 2019 se je rodilo 4.827, umrlo pa je 4.742 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 58 (1,2 %) nižje, število umrlih pa za 24 (0,5 %) nižje kot v istem obdobju leta 2018. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev je ostala nespremenjena: 0,2.

Manj porok in več razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta
V drugem četrtletju 2019 je zakonsko zvezo sklenilo 2.423 parov ali 227 manj kot v istem obdobju leta 2018, razvezalo pa se je 711 parov ali 85 več kot v drugem četrtletju 2018.

Manj notranjih selitev
V drugem četrtletju 2019 je bilo registriranih 20.610 notranjih selitev ali za 20 % manj kot v istem četrtletju leta 2018.

Selitveni prirast državljanov Slovenije triintrideseto četrtletje zapored negativen
V drugem četrtletju 2019 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v istem obdobju leta 2018. Priselilo se jih je namreč 7.711 ali za 27 % več kot v drugem četrtletju 2018. Odselilo se je 2.787 prebivalcev ali 19 % manj kot v istem obdobju leta 2018. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.148) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (1.639).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 5.185), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 261 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Naravni prirast, Slovenija
Naravni prirast, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Demografski dogodki, Slovenija
IV–VI 2018IV–VI 20191)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni4.8859,54.8279,3
Umrli4.7669,24.7429,1
Naravni prirast1190,2850,2
Priseljeni iz tujine6.09411,87.71114,8
Odseljeni v tujino3.4476,72.7875,4
Selitveni prirast2.6475,14.9249,5
Skupni prirast2.7665,45.0099,6
Sklenjene zakonske zveze2.6505,12.4234,7
Razvezane zakonske zveze6261,27111,4
Notranje selitve25.54549,520.61039,6
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2019 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 23. julija 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.