Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2019

V avgustu, ob koncu glavne turistične sezone, več kot milijon prihodov turistov

Slovenijo je v avgustu 2019 obiskalo več kot milijon turistov. Prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih je bilo v tem mesecu skoraj 3 milijone; 78 % teh so ustvarili tuji turisti. Število prihodov turistov je bilo za 9 % večje, število prenočitev pa za 2 % večje kot v avgustu 2018.

  • 30.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Več prihodov tako domačih kot tujih turistov

Prihodov domačih in tujih turistov je bilo v avgustu 2019 več kot v avgustu 2018: prihodov prvih za 3 %, prihodov drugih za 10 %. Domači turisti so ustvarili za 2 % manj prenočitev, tuji turisti pa za 4 % več prenočitev kot v avgustu 2018.

Nemčija, Italija in Nizozemska

Največ prenočitev med tujimi turisti so v avgustu 2019 ustvarili turisti iz Nemčije (16 % ali skoraj 369.000 prenočitev), Italije (13 %) in Nizozemske (9 %). Glede na avgust 2018 se je najbolj povečalo število prenočitev čeških turistov (za 31 %), ki so sicer ustvarili 6 % prenočitev vseh tujih turistov.

Gorske občine – najbolj priljubljena poletna turistična destinacija

V gorskih občinah so v avgustu 2019 zabeležili več kot milijon prenočitev (37 % vseh prenočitev ali 6 % več kot v avgustu 2018), sledile so obmorske (21 %) in nato zdraviliške občine (16 %).

Tuji turisti največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled

Tuji turisti so tudi v avgustu največkrat prenočili v občini Ljubljana, sledile so občine Piran, Bled, Bohinj in Bovec. Domači turisti pa so največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Brežice.

Največ prenočitev v hotelih, a manj kot avgusta 2018

Tudi v avgustu 2019 so turisti ustvarili največ prenočitev v hotelih (več kot 960.000), vendar pa je bilo to število nekoliko nižje kot v avgustu 2018. Drugače so hotelom po številu prenočitev spet sledile zasebne sobe, apartmaji in hiše ter kampi. V teh vrstah nastanitvenih obratov se je število prenočitev glede na avgust 2018 povečalo.

 

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 
Turistični promet, Slovenija – začasni podatki
Turistični promet, Slovenija – začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, avgust 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj1.077.9814.535.924108,8106,32.962.77411.796.728102,4102,9
Domači189.7271.067.099102,8101,5647.6173.206.07298,398,4
Tuji888.2543.468.825110,2107,92.315.1578.590.656103,6104,6
  od tega
iz Nemčije141.133434.190119,8115,9368.7161.145.011115,2112,8
iz Italije120.744414.120102,2101,8294.383912.68095,599,5
iz Nizozemske57.969163.693100,8101,6215.174526.93092,096,8
iz Francije61.742139.037116,3114,7138.410313.145116,0114,6
iz Češke48.446156.631130,8120,1132.048426.093130,7121,1
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, avgust 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019I–VIII 2019VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj1.077.9814.535.924108,8106,32.962.77411.796.728102,4102,9
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine121.858692.80797,9100,3474.0052.425.09296,898,6
  Gorske občine399.3441.443.957110,2107,61.082.6093.715.485105,5106,0
  Obmorske občine162.089704.180107,5103,9621.7092.306.638102,1101,4
  Ljubljana172.843781.072113,4112,3340.8311.548.155102,6107,7
  Mestne občine76.677366.451111,4103,7145.160741.960104,399,1
  Druge občine145.170547.457110,4107,8298.4601.059.398100,1101,5
Nastanitveni obrati
  Hoteli365.7902.083.906106,1104,4963.9915.115.02597,899,9
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše239.029895.635110,3117,9741.9862.575.050104,3115,5
  Kampi  214.311596.322111,7111,2653.0611.740.055105,5106,6
  Prenočišča38.427128.240135,6122,785.301283.904136,0109,7
  Mladinski hoteli44.847176.784101,698,383.761350.681100,697,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za avgust 2019 bodo objavljeni 25. oktobra 2019 v podatkovni bazi SiStat in na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.