Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 2. četrtletje 2019

V 2. četrtletju 2019 poslanih 671 milijonov SMS-sporočil in 25 milijonov MMS-sporočil

V 2. četrtletju 2019 je bil domači odhodni mobilni promet za 1 % višji, odhodni mednarodni pa za 3 % nižji kot v 2. četrtletju 2018.

  • 20.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Odhodni mobilni promet v domača omrežja višji, v mednarodna nižji
V 2. četrtletju 2019 je bilo zabeleženih 19,7 milijona ur skupnega odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij. Zasebni uporabniki so opravili tri četrtine odhodnega mobilnega prometa.
Celoten odhodni promet iz slovenskih mobilnih omrežij je bil v primerjavi z 2. četrtletjem 2018 večji za 1 %. Domači odhodni promet je bil prav tako večji za 1 %, medtem ko se je odhodni mobilni promet v mednarodna omrežja zmanjšal za 3 %. 

Število poslanih SMS- in MMS-sporočil se je najbolj povečalo pri mobilnih poslovnih uporabnikih
V 2. četrtletju 2019 je bilo poslanih več kot 671 milijonov SMS-sporočil, kar je 1 % manj kot v 2. četrtletju 2018. Zasebni uporabniki so poslali 3 % manj, poslovni pa 10 % več SMS-sporočil kot v 2. četrtletju 2018.
V 2. četrtletju 2019 je bilo poslanih več kot 25 milijonov MMS-sporočil, kar je 16 % več kot v 2. četrtletju 2018. Zasebni uporabniki so poslali 15 % več, poslovni pa 20 % več MMS-sporočil kot v 2. četrtletju 2018.

Prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih 51 % več gigabajtov podatkov
V 2. četrtletju 2019 je bilo prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih 29,8 milijona gigabajtov podatkov. Prenos podatkov prek brezžične tehnologije Wi-fi ni vključen. 86 % prenosa podatkov so opravili zasebni uporabniki.
V primerjavi z 2. četrtletjem 2018 se je količina prenosa podatkov povečala za 51 %.

38 % je priključkov z optičnim dostopom do interneta
Ob koncu 2. četrtletja 2019 se je v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo skoraj 619.000 širokopasovnih priključkov. 38 % je bilo priključkov z optičnim dostopom.
Število vseh širokopasovnih priključkov se je glede na 2. četrtletje 2018 povečalo za 2 %, število priključkov z optičnim dostopom pa za 13 %. Število priključkov xDSL se je zmanjšalo za 5 %, število priključkov prek kabelskega modema pa za 2 %.


Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

 
 

Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Podatkovne storitve, Slovenija
Podatkovne storitve, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
IV–VI 2019I–VI 2019IV–VI 2019
IV–VI 2018
IV–VI 2019
I–III 2019
I–VI 2019
I–VI 2018
številoindeks
Fiksna telefonija
Odhodni promet1) (1.000 minut)93.653198.24287,589,584,3
  domači85.703181.66088,289,385,2
  mednarodni7.95016.58280,692,175,4
Priključki klasične telefonije2) 111.294-84,296,5-
VoIP-priključki2) 549.116-99,399,3-
Mobilna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)1.180.9872.365.563101,299,7101,1
  domači1.131.5772.270.923101,499,3100,9
  mednarodni49.41094.64096,6109,2106,2
Uporabniki mobilnega omrežja2)2.484.336-101,5100,5-
  naročniki mobilnega omrežja2)1.986.529-102,7100,6-
  predplačniki mobilnega omrežja2)497.807-96,7100,3-
Poslana SMS-sporočila (1.000)671.2691.337.74698,8100,798,2
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB)29.80957.202150,9108,8151,6
Dostop do interneta
Širokopasovni priključki2)618.572-102,1100,4-
  xDSL-priključki2)194.636-94,798,8-
  priključki optičnega dostopa2)235.679-112,7102,6-
1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
2) Konec ustreznega četrtletja.
Vira: AKOS, SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Začasni podatki za 2. četrtletje 2019 bodo postali končni konec septembra 2020, ko bodo objavljeni začasni podatki za 2. četrtletje 2020. V končnih podatkih bodo upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se bodo izvedli med letom.

Z objavo teh podatkov so podatki za 2. četrtletje 2018 postali končni. Popravki so vneseni tudi v podatke v podatkovni bazi SiStat.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.