Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, avgust 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta 2019 na mesečni ravni višje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov so se v avgustu 2019 v primerjavi z julijem 2019 zvišale za 0,1 %, v primerjavi z avgustom 2018 pa so se zvišale za 0,2 %.

  • 20.9.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v avgustu 2019 višje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v juliju 2019.

Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile za 0,3 % višje, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa so bile enake kot v prejšnjem mesecu.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa 0,3 % nižje.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v avgustu 2019 glede na julij 2019 zvišale cene energentov (za 0,6 %), cene proizvodov za investicije (za 0,3 %), cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 %), medtem ko se cene surovin niso spremenile.

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec zvišale v proizvodnji kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (za 0,9 %), znižale pa so se v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 1,0 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v avgustu 2019 za 0,2 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od avgusta 2018 do avgusta 2019) v povprečju zvišale za 0,2 %; cene proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 1,9 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 1,5 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se znižale (za 1,8 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 0,8 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,7 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji kovin (za 5,6 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VIII 2019
VII 2019 
VIII 2019
XII 2018 
VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,1100,6100,2100,8103,60
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,099,598,9100,1103,89
Energenti100,6111,0112,0109,9109,11
Proizvodi za investicije100,3100,199,7101,0101,04
Proizvodi za široko porabo100,1100,7100,6100,2103,74
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,1100,6101,0101,4103,70
C Predelovalne dejavnosti100,199,999,5100,3103,22
D Oskrba z električno energijo100,8114,3115,7113,0111,74
E Oskrba z vodo100,0109,0109,0106,4102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VIII 2019
VII 2019 
VIII 2019
XII 2018 
VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,3102,3101,9101,8104,32
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,098,898,599,9102,86
  evrsko območje100,198,798,299,9101,96
  zunaj evrsko območje99,799,099,299,7104,90
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.