Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, avgust 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta 2019 na mesečni ravni višje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov so se v avgustu 2019 v primerjavi z julijem 2019 zvišale za 0,1 %, v primerjavi z avgustom 2018 pa so se zvišale za 0,2 %.

  • 20.9.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v avgustu 2019 višje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v juliju 2019.

Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile za 0,3 % višje, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa so bile enake kot v prejšnjem mesecu.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v avgustu 2019 v povprečju za 0,1 % višje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa 0,3 % nižje.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v avgustu 2019 glede na julij 2019 zvišale cene energentov (za 0,6 %), cene proizvodov za investicije (za 0,3 %), cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 %), medtem ko se cene surovin niso spremenile.

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec zvišale v proizvodnji kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (za 0,9 %), znižale pa so se v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 1,0 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v avgustu 2019 za 0,2 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od avgusta 2018 do avgusta 2019) v povprečju zvišale za 0,2 %; cene proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 1,9 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 1,5 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se znižale (za 1,8 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 0,8 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,7 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji kovin (za 5,6 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VIII 2019
VII 2019 
VIII 2019
XII 2018 
VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,1100,6100,2100,8103,60
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,099,598,9100,1103,89
Energenti100,6111,0112,0109,9109,11
Proizvodi za investicije100,3100,199,7101,0101,04
Proizvodi za široko porabo100,1100,7100,6100,2103,74
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,1100,6101,0101,4103,70
C Predelovalne dejavnosti100,199,999,5100,3103,22
D Oskrba z električno energijo100,8114,3115,7113,0111,74
E Oskrba z vodo100,0109,0109,0106,4102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VIII 2019
VII 2019 
VIII 2019
XII 2018 
VIII 2019
VIII 2018
I–VIII 2019
I–VIII 2018
VIII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,3102,3101,9101,8104,32
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,098,898,599,9102,86
  evrsko območje100,198,798,299,9101,96
  zunaj evrsko območje99,799,099,299,7104,90
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.