Indeks stroškov dela, Slovenija, 2. četrtletje 2019

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 2. četrtletju 2019 za 4,9 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2019 za 4,9 % višji kot v drugem četrtletju 2018.

  • 6.9.2019
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za 4,9 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2019 po začasnih podatkih povprečno za 4,9 % višji kot v drugem četrtletju 2018, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 5,2 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v dejavnosti izobraževanje
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v drugem četrtletju 2019 glede na drugo četrtletje 2018 znižali v dejavnosti rudarstvo (za 7,3 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti izobraževanje (za 11,4 %) in v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (za 8,9 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v prvem četrtletju 2019 za 2,8 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 3. 9. 2019) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v prvem četrtletju 2019 v vseh državah članicah EU višji kot v prvem četrtletju 2018 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 16,0 %) in v Bolgariji (za 12,5 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,8 %; v Sloveniji so bili višji za 7,1 %.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201720182019
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III104,3104,1107,5
IV–VI103,9102,9104,9
VII–IX106,2101,8
X–XII104,7101,8
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Indeksi stroškov dela so s podatki za 1. četrtletje 2019 prvič preračunani na bazno leto 2016. Zaradi zaokroževanja se podatki lahko nekoliko razlikujejo od že objavljenih podatkov za prejšnja četrtletja.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Modele časovnih vrst smo podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo celotno časovno obdobje. Zaradi teh sprememb lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.