Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 2. četrtletje 2019

Povprečna mesečna plača nominalno višja, realno pa nižja od plače za 1. četrtletje 2019

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2019 je znašala 1.020,05 EUR. Nominalno je bila višja od plače za 1. četrtletje 2019 (za 1,2 %), realno pa nižja (za 1,0 %).

  • 5.9.2019
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah nominalno višja od plače za 1. četrtletje 2019, realno pa nižja
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2019 je znašala 1.020,05 EUR; v primerjavi s plačo za 1. četrtletje 2019 je bila nominalno za 1,2 % višja, realno pa za 1,0 % nižja. V neto znesku je znašala 707,12 EUR in je bila glede na povprečno mesečno neto plačo za 1. četrtletje 2019 nominalno za 0,8 % višja, realno pa za 1,4 % nižja.

Povprečna mesečna neto plača za 1. polletje 2019 je bila v primerjavi s plačo za 1. polletje 2018 nominalno in realno višja, in sicer nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,1 %.

Povprečna mesečna plača (zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah) najvišja v dejavnosti rudarstvo
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2019 je bila najvišja v dejavnosti rudarstvo (935,11 EUR).

Glede na plačo za 1. četrtletje 2019 se je povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 2019 najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 7,6 %), najbolj znižala pa v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 4,0 %).

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 1. polletje 2019 je bila v vseh dejavnostih višja od povprečne mesečne neto plače za 1. polletje 2018; zvišanje je bilo najopaznejše v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 7,7 %).

Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø IV–VI 2019Ø IV–VI 2019
Ø I–III 2019
Ø IV–VI 2019
Ø IV–VI 2018
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto1.020,05101,299,0104,5102,9
Neto707,12100,898,6103,6102,0
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
IV 20191.026,81102,9106,2710,60102,5105,0
V 20191.015,0998,9103,0704,2999,1102,4
VI 20191.018,31100,3104,3706,50100,3103,5
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
IV 2019102,1104,4101,7103,2
V 201998,0101,698,2101,0
VI 2019100,0102,5100,0101,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.