Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, junij 2019

Do konca junija že več kot 2 milijona prenočitev domačih turistov

V turističnih nastanitvenih obratih so v juniju 2019 našteli skoraj 683.000 prihodov turistov in več kot 1,65 milijona njihovih prenočitev. Prihodov je bilo 12 % več, prenočitev pa 9 % več kot v juniju 2018. 74 % vseh turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti.

  • 23.8.2019
  • |
  • končni podatki

Več turistov kot junija 2018
V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v juniju 2019 zabeleženih 683.000 prihodov turistov in več kot 1,65 milijona turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo približno 151.000 (kar je 3 % več kot v juniju 2018), njihovih prenočitev pa približno 423.000 (kar je 2 % manj kot v juniju 2018). Prihodov tujih turistov je bilo približno 532.000 (kar je 15 % več kot v juniju 2018), njihovih prenočitev pa več kot 1,2 milijona (kar je 12 % več kot v junij 2018). Več kot 74 % vseh turističnih prenočitev so spet ustvarili tuji turisti.

Med tujimi turisti prevladovali turisti iz Nemčije
Ključni turistični trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v juniju 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Nemčija (19 % ali več kot 232.000 prenočitev), Avstrija (9 %), Italija (6 %), Združeno kraljestvo (5 %) in Češka (5 %).

Število prenočitev se je glede na junij 2018 najbolj povečalo  pri turistih iz Nemčije (za 47 %); sledili so turisti iz Avstrije (za 23 %) in Češke (za 20 %). Zmanjšalo pa se je pri turistih iz Italije in Združenega kraljestva.

Tretjina vseh prenočitev v gorskih občinah
Z vidika vrst turističnih občin je bilo v juniju 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v gorskih občinah (32 % ali skoraj 533.000);  sledile so obmorske občine (22 %), zdraviliške občine (17 %) in občina Ljubljana (13 %).

Število prenočitev je bilo v juniju 2019 večje kot v juniju 2018 v gorskih občinah (za 21 %), v  občini Ljubljana (za 10 %) in v obmorskih občinah (6 %); v zdraviliških občinah pa je bilo nižje.

Več kot 700.000 prenočitev ustvarjenih v hotelih
Največ prenočitev so turisti ustvarili v hotelih (42 % ali skoraj 702.000), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 %) ter kampi (17 %).

Število prenočitev se je v juniju 2019 glede na junij 2018 najbolj povečalo v kampih (za 26 %), sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (za 15 %) ter hoteli (za 2 %).

Do konca junija že skoraj 6,3 milijona turističnih prenočitev
V prvih šestih mesecih leta 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 2,5 milijona prihodov turistov in skoraj 6,3 milijona njihovih prenočitev, kar je 6 % več prihodov in 4 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, junij 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj682.8422.557.628112,0106,11.656.6826.293.617108,5103,9
Domači151.035731.300102,9103,0423.0332.008.79098,4100,2
Tuji531.8071.826.328114,9107,41.233.6494.284.827112,5105,7
  od tega
  iz Nemčije87.905187.904148,3112,7232.100491.990146,9111,4
  iz Avstrije45.405181.344134,0105,5117.000460.188122,8103,6
  iz Italije38.573247.30694,4102,678.140511.63193,3102,6
  iz Združenega kraljestva22.13160.47597,397,863.168174.71798,098,9
  iz Češke26.07852.881116,0115,961.386135.967119,9120,2
  iz Nizozemske22.81143.868107,899,259.227113.105105,496,8
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in nastanitvenih obratih, junij 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
VI 2019I–VI 2019VI 2019
VI 2018
I–VI 2019
I–VI 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj682.8422.557.628112,0106,11.656.6826.293.617108,5103,9
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine82.568477.09195,9102,3288.8581.566.80895,0100,9
  Gorske občine231.148704.407121,9107,0532.5151.699.915121,2107,1
  Obmorske občine119.858399.386109,2103,9366.9511.112.683106,0102,0
  Ljubljana112.484459.106111,1111,5217.019907.099110,5108,7
  Mestne občine54.604227.114111,7102,8104.612475.75599,698,5
  Druge občine82.180290.524111,0108,4146.727531.357108,3104,1
Nastanitveni obrati
  Hoteli297.9411.405.369106,3104,3701.8103.320.760102,2101,1
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše135.994448.168118,5128,8348.2481.189.061114,9132,2
  Kampi  107.688209.232126,3114,8283.492544.027126,4110,4
  Mladinski hoteli28.82195.003110,599,753.637193.171106,797,7
  Apartmajska naselja  13.43966.46595,759,945.777214.97997,663,2
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.