Poslovne tendence, Slovenija, julij 2019

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih v juliju 2019 višji

Zaupanje v predelovalnih dejavnostih je bilo v juliju 2019 višje, v gradbeništvu in trgovini na drobno nižje, v storitvenih dejavnostih pa enako kot v prejšnjem mesecu.

  • 25.7.2019
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih na mesečni ravni višji, na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v juliju 2019 za 3 odstotne točke višja kot v prejšnjem mesecu in za 5 odstotnih točk nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta ter enaka dolgoletnemu povprečju.

Na mesečni ravni sta se izboljšala kazalnika pričakovana proizvodnja in skupna naročila (za 10 oz. 1 odstotno točko). Vrednost kazalnika zaloge končnih izdelkov se ni spremenila.

Pomanjkanje usposobljenih delavcev še vedno glavni omejitveni dejavnik
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 2019 83,7-odstotna ali za 1,3 odstotne točke nižja kot v aprilu 2019. Več kot 80-odstotna je bila v 61,2 % podjetij.

Med četrtletnimi kazalniki sta se poslabšala kazalnik ustreznosti proizvodnih zmogljivosti in ocena konkurenčnega položaja na domačem trgu (vsak za 1 odstotno točko). Oceni konkurenčnega položaja na trgih držav članic EU in zunaj EU sta ohranili vrednosti iz prejšnjega meseca. Ocena obsega novih naročil se je izboljšala (za 1 odstotno točko).

Tudi v tem četrtletju je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev glavni omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij (za 35 % podjetij) in tudi v tem četrtletju sta mu sledili nezadostno domače in tuje povpraševanje (navedlo ju je 27 % oz. 26 % podjetij); naslednja taka dejavnika sta bila pomanjkanje delavcev na splošno (za 14 % podjetij) in negotove gospodarske razmere (za 9 % podjetij). Delež podjetij, ki jih pri poslovanju ni spremljala nobena od omenjenih omejitev, je bil enak kot v prejšnjem četrtletju (25 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v juliju 2019 za 1 odstotno točko nižja kot v juniju 2019 in za 7 odstotnih točk višja kot v juliju 2018 ter za 6 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Kazalnika poslovni položaj in prodaja sta se znižala, medtem ko sta kazalnika obseg zalog in prodajne cene ohranila vrednost iz prejšnjega meseca. Od kazalnikov pričakovanj sta se dva poslabšala, in sicer pričakovana skupna nabava in pričakovani poslovni položaj, drugi so se izboljšali.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik za svojo dejavnost navedlo konkurenco v sektorju (56 % podjetij; vendar je bil ta odstotek za 3 odstotne točke nižji kot aprila 2019); druga največja skupina so bila podjetja, katerih glavni omejitveni dejavnik so bili visoki stroški dela (36 % podjetij). Sledilo je nizko povpraševanje (to je navedlo 24 % podjetij). 12 % podjetij v trgovini na drobno ni omenjalo omejitev, ki bi ovirale njihovo dejavnost. Deleži podjetij, ki so se spopadali s posameznim omejitvenim dejavnikom, se pri večini dejavnikov glede na preteklo obdobje niso bistveno spremenili.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni in na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v juliju 2019 za 3 odstotne točke nižja kot v juniju 2019 in za 14 odstotnih točk nižja kot v juliju 2018. Še vedno pa je bila za 23 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Kazalnik pričakovano zaposlovanje je bil v juliju 2019 za 6 odstotnih točk nižji, kazalnik skupna naročila pa za 1 odstotno točko nižji kot v prejšnjem mesecu.

Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (45 % podjetij). Sledila sta dejavnika velika konkurenca v dejavnosti in visoki stroški dela (31 % oz. 30 % podjetij). Odstotek podjetij, ki težav (omejitev) pri poslovanju niso imela, je bil enak kot v prejšnjem četrtletju (14 %).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v juliju 2019 enaka kot v juniju 2019, hkrati pa za 3 odstotne točke nižja kot v juliju 2018 in za 10 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Od kazalnikov stanj in pričakovanj sta se izboljšala dva (pričakovano povpraševanje in zaposlovanje), eden je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca (poslovni položaj), preostali so se poslabšali.

Največ podjetjem s storitvenimi dejavnostmi je poslovanje oteževalo nezadostno povpraševanje; ta omejitveni dejavnik je navedlo 30 % teh podjetij (enako kot v aprilu 2019); težave zaradi pomanjkanja delovne sile je imelo 22 % podjetij (to je 4 odstotne točke več kot v aprilu 2019), finančne ovire pa je navedlo 17 % podjetij (to je 2 odstotni točki več kot v aprilu 2019). Podjetij, ki se niso srečevala z omejitvami, je bilo 31 % (to je 4 odstotne točke manj kot v aprilu 2019).

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2019
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.