Vrednost opravljenih gradbenih del, Slovenija, 2018

Vrednost opravljenih gradbenih del v 2018 za 29 % višja kot v 2017

Gradbena dela, ki so jih gradbena podjetja opravila v Sloveniji v 2018, so bila vredna 2.571 milijonov EUR, kar je bilo za 29 % več od vrednosti gradbenih del, opravljenih v 2017. Tokrat je bila vrednost opravljenih del že drugo leto zapored višja kot v prejšnjem letu in višja kot v 2010 (za 1 %).

  • 26.7.2019
  • |
  • končni podatki

Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih

Gradbena dela, ki so jih gradbena podjetja opravila v Sloveniji v 2018 na stavbah in na gradbenih inženirskih objektih, so bila vredna skupaj 2.571 milijonov EUR, kar je za 29 % več od vrednosti gradbenih del, opravljenih v letu 2017. Dela, opravljena na stavbah, so bila vredna 1.351 milijonov EUR, kar je bila 35 % višja vrednost kot v letu 2017, dela, opravljena na gradbenih inženirskih objektih, pa 1.220 milijonov EUR, kar je bilo 23 % več kot v letu 2017.

Vrednost opravljenih gradbenih del je bila v letu 2018 najvišja pri nestanovanjskih stavbah; znašala je 906 milijonov EUR (38 % več kot v letu 2017). Povečanje vrednosti v primerjavi s prejšnjim letom pa je bilo najopaznejše pri drugih gradbenih inženirskih objektih, saj je bila vrednost del, ki so jih gradbena podjetja opravila na teh objektih v letu 2018, za 57 % višja od vrednosti del, opravljenih v letu 2017.   

Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah, v 2018 za 35 % višja kot v prejšnjem letu

Vrednost gradbenih del, opravljenih na stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah skupaj, je bila v letu 2018 za 35 % višja kot v letu 2017. Pri stanovanjskih stavbah je bila višja za 28 %, pri nastanovanjskih stavbah za 38 %.

Pri stanovanjskih stavbah je bila vrednost gradbenih del na enostanovanjskih in večstanovanjskih stavbah višja  (za 15 % oz. 53 %), na stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine pa nižja (za 15 %).

Pri nestanovanjskih stavbah je bila vrednost v letu 2018 opravljenih gradbenih del najvišja pri industrijskih in skladiščnih stavbah; znašala je 318 milijonov EUR (ali 59 % več kot 2017). Sledile so poslovne in upravne stavbe ter trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti; opravljena gradbena dela pri prvih so bila vredna 165 milijonov EUR (ali 42 % več kot 2017), pri drugih pa 160 milijonov EUR (ali 23 % več kot 2017).  

Vrednost gradbenih del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih, za 23 % višja kot v prejšnjem letu

Vrednost gradbenih del, ki so bila v 2018 opravljena na gradbenih inženirskih objektih, je bila za 23 % višja od vrednosti tovrstnih del, opravljenih v 2017.

Gradbena dela, opravljena na objektih prometne infrastrukture, so bila vredna 770 milijonov EUR (ali 38 % več kot v 2017), na drugih gradbenih inženirskih objektih pa 71 milijonov EUR (ali  57 % več kot v 2017). Manj gradbenih del je bilo opravljenih na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (333 milijonov EUR ali 0,3 % manj kot v 2017) in na industrijskih gradbenih kompleksih (46 milijonov EUR ali 9 % manj kot v 2017).

Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov, Slovenija
Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov in tipih gradbene aktivnosti, Slovenija
201720182018
2017
1.000 EURindeks
Skupaj1.989.7892.570.663129,2
  novogradnja in povečava1.052.9831.186.525112,7
  investicijska vzdrževalna dela2)393.170616.101156,7
  redna vzdrževalna dela543.636768.037141,3
Stavbe1.001.0681.350.744134,9
  novogradnja in povečava592.743747.958126,2
  investicijska vzdrževalna dela2)149.022215.739144,8
  redna vzdrževalna dela259.303387.047149,3
Gradbeni inženirski objekti988.7211.219.9191)123,4
  novogradnja in povečava460.240438.56795,3
  investicijska vzdrževalna dela2)244.148400.362164,0
  redna vzdrževalna dela284.333380.989134,0
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
2) Upoštevane so tudi rekonstrukcije, restavracije in spremembe namembnosti.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.