Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, maj 2019

V maju 2019 cene inputov v kmetijstvu višje v povprečju za 0,4 %

Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju 2019 v povprečju za 0,4 % višje kot v aprilu 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,5 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,3 %.

  • 12.7.2019
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu višje na mesečni in letni ravni
Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju 2019 glede na april 2019 višje v povprečju za 0,4 %, na letni ravni pa so se zvišale v povprečju za 3,7 %.
 
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu višje za 0,5 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v maju 2019 v primerjavi z aprilom 2019 zvišale v povprečju za 0,5 %, primerjavi z lanskim majem pa so bile višje za 3,8 %.

Višje cene v skupini energija in maziva
Med skupinami proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v maju 2019 na mesečni ravni najbolj zvišale cene v skupini energija in maziva (višje cene goriv), najmanj (za 0,1 %) pa so se zvišale cene v skupinah vzdrževanje opreme ter drugi proizvodi in storitve.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 0,3 %
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v maju 2019 v povprečju za 0,3 % višje kot v aprilu 2019 in za 3,6 % višje kot v maju 2018.
 
V maju 2019 se je na mesečni ravni oprema podražila v povprečju za 0,4 %, medtem ko so cene zgradb v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca.

Tudi v maju 2019 podražitev transportne opreme
Cene transportne opreme (traktorjev) so se v maju 2019 na mesečni ravni zvišale v povprečju za 0,8 %, cene mehanizacije in druge opreme pa se niso spremenile.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
V 2019
Ø 2015 
V 2019
IV 2019
V 2019
V 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)104,27100,5103,8
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva109,63102,3101,5
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,2699,5106,8
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,48100,0103,5
Vzdrževanje opreme103,08100,1100,1
Vzdrževanje zgradb105,49100,4103,7
Drugi proizvodi in storitve110,19100,1105,9
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,59100,3103,6
Oprema110,70100,4103,9
Zgradbe110,28100,0102,5
Skupaj (input 1 + input 2)106,22100,4103,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.