Sektor IKT, podrobni podatki, Slovenija, 2017

Novo v podatkovni bazi SiStat: podatki o poslovanju sektorja IKT v letu 2017

Sektor IKT je v 2017 ustvaril za okoli 240 milijonov EUR višji prihodek od prodaje in za okoli 114 milijonov EUR višjo dodano vrednost kot v letu 2016. V sektorju IKT je v 2017 delalo 26.299 zaposlenih in samozaposlenih oseb, kar je 4 % več kot v 2016. 

  • 4.7.2019
  • |
  • končni podatki
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o poslovanju podjetij v sektorju IKT v letu 2017, tj. podjetij, ki so se v omenjenem letu ukvarjala s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (proizvodni sektor IKT) ali z nudenjem storitev IKT (Storitveni sektor IKT). Poslovanje sektorja IKT je pomemben kazalnik stopnje digitalizacije.

Več kot polovica oseb, zaposlenih in samozaposlenih v sektorju IKT, delala v podjetjih, uvrščenih po SKD v dejavnost računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (J62)

V sektorju IKT je bilo v letu 2017 zaposlenih in samozaposlenih 26.299 oseb ali 4 % več kot v letu 2016. Ti zaposleni in samozaposleni so predstavljali 4,2 % vseh v 2017 zaposlenih in samozaposlenih v podjetjih, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, kar je enako kot v letu 2016.  

Več kot polovica zaposlenih in samozaposlenih v sektorju IKT (56 %) je delala v podjetjih, uvrščenih po SKD v dejavnost računalniško programanje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (J62). Delež zaposlenih in samozaposlenih v tej dejavnosti se je glede na leto 2016 povečal za 7 %.

Za plače zaposlenih in samozaposlenih so podjetja v sektorju IKT v letu 2017 namenila okoli 608 milijonov EUR, kar je 6 % več kot v letu 2016.

Podjetja v sektorju IKT ustvarila v 2017 s prodajo za okoli 240 milijonov EUR višji prihodek kot v prejšnjem letu

Podjetja v sektorju IKT so v letu 2017 ustvarila s prodajo za okoli 3.984 milijonov EUR prihodka, kar je 6 % več kot v letu 2016. Njihov prihodek je predstavljal 4,2 % celotnega prihodka vseh podjetij, ki so se v letu 2017 ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi.

Podjetja, uvrščena v dejavnost trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (G46.5), so v letu 2017 ustvarila za 11 % višji prihodek kot v letu 2016, prihodek podjetij v dejavnosti računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (J62) je bil višji za 9 %, prihodek podjetij v dejavnosti telekomunikacijske dejavnosti (J61) pa za 2 %.

Podjetja v sektorju IKT ustvarila za skoraj desetino več dodane vrednosti kot v prejšnjem letu

Podjetja v sektorju IKT so v letu 2017 ustvarila za okoli 114 milijonov EUR ali 9 % več dodane vrednosti kot v letu 2016. Ustvarjena dodana vrednost, 1.373 milijonov EUR, je predstavljala 6,1 % celotne dodane vrednosti vseh podjetij, ki so se v letu 2017 ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi.

Glavna deleža dodane vrednosti v sektorju IKT so ustvarila podjetja, uvrščena v dejavnost računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (J62), in podjetja, uvrščena v dejavnost telekomunikacijske dejavnosti (J61): 45 % in 34 %.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Sektor IKT sestavljajo po definiciji OECD podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali nudenjem storitev informacijske in komunikacijske tehnologije in ki po SKD 2008 spadajo v naslednje dejavnosti: proizvodni sektor IKT; C26.1 – Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, C26.2 – Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, C26.3 – Proizvodnja komunikacijskih naprav, C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo, C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa; storitveni sektor IKT: G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, J58.2 – Izdajanje programja, J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov, S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.