Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, april 2019

Aprila je bilo za okoli 3.200 več delovno aktivnih oseb kot v prejšnjem mesecu

V aprilu 2019 je bilo v Sloveniji približno 893.000 delovno aktivnih oseb ali za 0,4 % več kot v marcu 2019 in za 2,8 % več kot v aprilu 2018. Dobra polovica (55 %) delovno aktivnih oseb so bili moški.

  • 18.6.2019
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb je v prvih štirih mesecih 2019 stalno raslo

Konec aprila 2019 je bilo v Sloveniji približno 893.000 delovno aktivnih oseb, kar je za približno 3.200 več kot v prejšnjem mesecu in za približno 24.000 več kot v aprilu 2018. Število delovno aktivnih se je od januarja do aprila 2019 stalno povečevalo; med temi se je prav tako stalno povečevalo število zaposlenih, število samozaposlenih pa je nekoliko upadlo le v mesecu aprilu.

Dobra polovica (55 %) delovno aktivnih oseb so bili moški. Med samostojnimi podjetniki so bili ti zastopani že z več kot dvema tretjinama (ali 66 %), med temi pa je bil delež moških največji med kmeti (73 %). Podatki kažejo, da se ženske odločajo za samozaposlitev v manjšem številu kot moški.
Število delovno aktivnih moških se je glede na marec 2019 zvišalo za 0,5 % (na nekaj manj kot 492.400), število delovno aktivnih žensk pa za 0,2 % (na skoraj 400.900).

Število delovno aktivnih oseb se je v aprilu 2019 glede na marec 2019 najbolj zvišalo v gradbeništvu (za približno 1.200); sledile so predelovalne dejavnosti (za skoraj 700) in gostinstvo (za skoraj 500).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.