Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, april 2019

V aprilu 2019 nespremenjene cene inputov v kmetijstvu

Cene inputov v kmetijstvu so v aprilu 2019 v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v povprečju znižale za 0,1 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale v povprečju za 0,2 %.

  • 14.6.2019
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni pa višje
Cene inputov v kmetijstvu so v aprilu 2019 na mesečni ravni v povprečju ostale nespremenjene, na letni ravni pa so bile višje v povprečju za 3,7 %.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu malenkostno nižje
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v aprilu 2019 v primerjavi z marcem 2019 znižale v povprečju za 0,1 %, primerjavi z lanskim aprilom pa so bile višje za 3,8 %.
 
Na mesečni ravni nižje cene v skupinah energija in maziva ter vzdrževanje opreme
V aprilu 2019 so se cene v skupini energija in maziva znižale v povprečju za 0,4 % (nižje cene goriv), cene proizvodov in storitev za vzdrževanje opreme pa so bile nižje v povprečju za 0,3 %.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 0,2 % 
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v aprilu 2019 v povprečju za 0,2 % višje kot v marcu 2019 in za 3,5 % višje kot v aprilu 2018.

V aprilu 2019 se je na mesečni ravni oprema podražila v povprečju za 0,3 %. Cene transportne opreme (traktorjev) so se zvišale v povprečju za 0,5 %, cene mehanizacije in druge opreme pa za 0,1 %. Za enak odstotek (0,1 %) so bile v aprilu tudi višje cene zgradb.

Višje cene v skupini mehanizacija za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin
Med skupinami mehanizacije in druge opreme smo v aprilu na mesečni ravni zabeležili zvišanje cen le v skupini mehanizacija za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin (v povprečju za 0,2 %), cene mehanizacije in opreme v ostalih skupinah pa so ostale na ravni prejšnjega meseca.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
IV 2019
Ø 2015 
IV 2019
III 2019
IV 2019
IV 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,7799,9103,8
Semena in sadike101,62100,0110,7
Energija; maziva107,1799,6102,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal89,68100,1105,5
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,3106,8
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila104,48100,0103,5
Vzdrževanje opreme102,9699,799,9
Vzdrževanje zgradb105,08100,6104,3
Drugi proizvodi in storitve110,09100,0106,0
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,28100,2103,5
Oprema110,28100,3103,5
Zgradbe110,28100,1103,2
Skupaj (input 1 + input 2)105,78100,0103,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.