Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, april 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del za 7,3 % nižja kot v marcu 2019 in za 6,0 % višja kot v aprilu 2018

Vrednost v aprilu 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 7,3 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 6,0 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v aprilu 2018.  

  • 14.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v aprilu 2019 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v aprilu 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 7,3 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v marcu 2019. To je bil že drugi zaporedni mesec, v katerem je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu (v marcu je bila za 5,8 % nižja kot v februarju 2019). Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 6,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 7,1 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila v aprilu 2019 nižja kot v prejšnjem mesecu tako zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah (za 0,9 %), kot tudi zaradi nižje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (za 9,1 %).   

Vrednost v aprilu 2019 opravljenih gradbenih del višja kot v aprilu 2018
 

Vrednost v aprilu 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 6,0 %; višji kot v aprilu 2018 sta bili tako vrednost del, opravljenih na stavbah (za 4,7 %), kot tudi vrednost del, opravljenih na gradbenih inženirskih objektih (za 6,5 %). Vrednost v aprilu 2019 opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na april 2018 višja tako zaradi višje vrednosti del, opravljenih na stanovanjskih stavbah, kot tudi zaradi višje vrednosti del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah (vrednost prvih je bila višja za 9,1 %, vrednost drugih za 3,4 %). 

Vrednost v prvih štirih mesecih leta 2019 opravljenih gradbenih del
višja kot v istem obdobju leta 2018 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih štirih mesecih leta 2019, je bila za 17,7 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila višja za 14,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 18,1 %.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
IV 2019
III 2019 
IV 2019
IV 2018
I–IV 2019
I–IV 2018
IV 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo92,7106,0117,7119,2
  stavbe93,4104,7114,8161,9
  gradbeni inženirski objekti92,9106,5118,1106,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.