Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 1. četrtletje 2019

V 1. četrtletju 2019 prenesenih za polovico več podatkov prek mobilnega širokopasovnega dostopa kot pred enim letom

Uporabnik slovenskega mobilnega omrežja je v 1. četrtletju 2019 poklical povprečno dvakrat na dan, govoril 5 minut in poslal 3 SMS-sporočila.

  • 20.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih več kot 27 milijonov gigabajtov podatkov
V 1. četrtletju 2019 je bilo prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih več kot 27 milijonov gigabajtov podatkov. Prenos podatkov prek brezžične tehnologije Wi-fi ni vključen. 86 % prenosa podatkov so opravili zasebni uporabniki.
Pred letom dni je bilo prenesenih skoraj 18 milijonov gigabajtov podatkov, kar pomeni, da se je količina prenosa povečala za 52 %.

Uporabnik slovenskega mobilnega omrežja poklical povprečno 2-krat na dan
V 1. četrtletju 2019 so vsi uporabniki slovenskih mobilnih operaterjev skupaj poklicali 458.000-krat, to pomeni povprečno približno 5.100 klicev na dan oz. 185 klicev od vsakega uporabnika. Vsak uporabnik je poklical povprečno 2-krat na dan. Polovica klicev je bila opravljena znotraj lastnega mobilnega omrežja.
Število domačih odhodnih klicev iz mobilnih omrežij je bilo približno enako kot pred enim letom, medtem ko se je število odhodnih klicev v mednarodna omrežja povečalo za 7 %.

Zasebni uporabniki opravili tri četrtine odhodnega mobilnega prometa
V 1. četrtletju 2019 je bilo zabeleženih skoraj 20 milijonov ur skupnega odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij. Zasebni uporabniki so opravili tri četrtine odhodnega mobilnega prometa.
Povprečen uporabnik slovenskega mobilnega operaterja je v 1. četrtletju 2019 govoril po mobilnem telefonu (pri čemer je bil on tisti, ki je poklical) 8 ur oz. 5 minut na dan.
Celoten odhodni promet iz slovenskih mobilnih omrežij je bil v primerjavi s 1. četrtletjem 2018 večji za 1 %. Domači odhodni promet je bil približno tak kot pred enim letom, odhodni mobilni promet v mednarodna omrežja pa se je povečal za 19 %.  

Zasebni uporabniki poslali 4 % manj SMS-sporočil
V 1. četrtletju 2019 je bilo poslanih več kot 666 milijonov SMS-sporočil, kar je 2 % manj kot v 1. četrtletju 2018. Zasebni uporabniki so poslali 4 % manj, poslovni pa 7 % več SMS-sporočil kot v 1. četrtletju 2018.
Povprečen uporabnik slovenskega mobilnega omrežja je v 1. četrtletju 2019 poslal 270 SMS-sporočil ali 3 na dan.

Največ je priključkov z optičnim dostopom do interneta in število teh tudi najhitreje narašča
Ob koncu 1. četrtletja 2019 se je v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo okoli 616.000 širokopasovnih priključkov. 37 % je bilo priključkov z optičnim dostopom.
Število vseh širokopasovnih priključkov se je glede na 1. četrtletje 2018 povečalo za 2 %, število priključkov z optičnim dostopom pa za 13 %.

 

Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Podatkovne storitve, Slovenija
Podatkovne storitve, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Vira: AKOS, SURS
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
I–III 2019I–III 2019
I–III 2018
I–III 2019
X–XII 2018
številoindeks
Fiksna telefonija
Odhodni promet1) (1.000 minut)104.58981,693,1
  domači95.95782,793,3
  mednarodni8.63271,291,1
Priključki klasične telefonije2) 115.38484,094,5
VoIP-priključki2) 553.23599,999,8
Mobilna telefonija
Odhodni promet3) (1.000 minut)1.184.576101,097,7
  domači1.139.345100,497,8
  mednarodni45.230119,295,3
Uporabniki mobilnega omrežja2)2.471.180101,3100,2
  naročniki mobilnega omrežja2)1.975.107102,9100,4
  predplačniki mobilnega omrežja2)496.07395,499,5
Poslana SMS-sporočila (1.000)666.47697,693,7
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB)27.393152,4107,5
Dostop do interneta
Širokopasovni priključki2)616.133101,9100,6
  xDSL-priključki2)197.05693,798,4
  priključki optičnega dostopa2)229.663113,4103,2
1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
2) Konec ustreznega četrtletja.
3) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vira: AKOS, SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Začasni podatki za 1. četrtletje 2019 bodo postali končni konec junija 2020, ko bodo objavljeni začasni podatki za 1. četrtletje 2020. V končnih podatkih bodo upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se bodo izvedli med letom.


Z objavo teh podatkov so podatki za 1. četrtletje 2018 postali končni. Popravki so vneseni tudi v podatke v podatkovni bazi SiStat.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.